Veilige heropstart van eventsector dankzij COVID Event Risk Model

1 juli 2020
Brussel

Jouw contactpersoon

Sinds 1 juli 2020 kun je als organisator van evenementen gratis gebruikmaken van het COVID Event Risk Model. Dit dynamische adviesmodel laat toe om je evenement te testen op potentiële COVID-19-veiligheidsrisico's. Het model werd ontwikkeld door de Alliantie van Belgische Event Federaties (ACC, Febelux, BESA, BECAS) en het Expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en EventFlanders. Het COVID Event Risk Model kreeg de goedkeuring van de GEES-experten die verantwoordelijk zijn voor het uitwerken van de exitstrategie, en is van toepassing voor toeristische, sportieve, culturele en corporate events in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Na enkele onzekere maanden is de heropstart van de evenementensector nu eindelijk een feit. Hoewel massa-evenementen nog niet meteen aan de orde zijn, bereiden heel wat organisatoren zich voor om geleidelijk aan opnieuw op te starten. Om die heropstart veilig te laten verlopen werd het COVID Event Risk Model ontwikkeld. Dit model, gratis beschikbaar sinds 1 juli 2020, garandeert een verantwoorde en corona-veilige organisatie van elk evenement. Het kwam tot stand door een samenwerking tussen de eventsector, de overheid en wetenschappers.

Via de website www.covideventriskmodel.be vul je als organisator een vragenlijst in over het evenement. Als jouw evenement voor de coronacrisis al een vergunningsplicht had, of meer dan 200 deelnemers telt, vul je de COVID Event Risk Model-vragenlijst in en voeg je die toe aan het veiligheidsdossier. De lokale overheid valideert dit veiligheidsdossier. Evenementen met minder dan 200 bezoekers kunnen zich, bij de voorbereiding van hun event, ook baseren op de event scan en het protocol. Op de website vind je ook een protocol en Code of Conduct met handvaten om extra veiligheidsmaatregelen te treffen om een COVID-veilig event te organiseren.

Het model is goedgekeurd door de GEES-experten die de exitstrategie uitwerken en wordt ondersteund door alle lokale, regionale en federale autoriteiten. Het COVID Event Risk Model biedt de eventsector nu eindelijk perspectief voor de nabije toekomst.

Covid Event Risk Model