Vlaams beschermingsmechanisme voor toeristische ondernemers

7 augustus 2020
Brussel

Jouw contactpersoon

Om de heropflakkering van het coronavirus af te remmen, voerde de Nationale Veiligheidsraad eind juli opnieuw een verstrenging van de maatregelen door. Voor heel wat toeristische ondernemers betekent dit dat zij opnieuw geconfronteerd worden met een dreigend omzetverlies. Om deze ondernemingen te blijven ondersteunen besloot de Vlaamse Overheid een Vlaams beschermingsmechanisme in te voeren voor ondernemingen die meer dan 60% omzetverlies lijden in de periode augustus-september 2020. Daarnaast wordt de handelshuurlening ook uitgebreid naar de eventsector.

Heel even leek het erop dat toeristisch Vlaanderen toch nog van een ietwat normale zomer zou kunnen genieten. Toen de besmettingscijfers halfweg juli opnieuw fors stegen, werden we helaas al snel terug met de neus op de feiten gedrukt. Sinds eind juli zijn er opnieuw verstrengde maatregelen van kracht die heel wat toeristische ondernemingen opnieuw confronteren met dalende omzetcijfers. Om die ondernemingen toe te laten deze terugval te overleven, voert de Vlaamse Overheid nu een Vlaams beschermingsmechanisme in. Ondernemingen die actief blijven in augustus en september (met uitzondering van de vaste sluitingsperiode) en meer dan 60% omzetverlies lijden komen in aanmerking. Zij krijgen een steunbedrag dat wordt berekend als een percentage van het normale omzetcijfer. Ook wordt de handelshuurlening nu uitgebreid naar de eventsector.

Het bedrag van het beschermingsmechanisme bedraagt 7,5% van de omzet tijdens augustus-september van vorig jaar, met een maximumbedrag van 15.000 euro. Het steunbedrag wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019, en ook voor zelfstandigen in bijberoep. De steun kan logischerwijs pas aangevraagd worden na 30 september 2020.

Verder wordt ook de handelshuurlening uitgebreid naar de eventsector. Handelshuurleningen zijn bedoeld voor huurders die moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen. Voor een heel aantal ondernemingen in de eventsector is dit nu het geval. Concreet zal de Vlaamse overheid ook voor hen 2 maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 35.000 euro

De steun wordt uitgewerkt door het Vlaams agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO). Meer informatie vind je op onze pagina over de steunmaatregelen voor de toeristische sector.

horeca steunmaatregelen