Vlaamse kunststeden zien toeristen nog altijd graag komen

3 februari 2022

Jouw contactpersoon

7 op de 10 bewoners van de Vlaamse Kunststeden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven blijven het toerisme in eigen stad steunen. 62 procent is van oordeel dat de voordelen van toerisme nog altijd ruimschoots opwegen tegen de nadelen en 77 procent vindt dat hun stad zeker een toeristische bestemming moet blijven.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek bij 5 000 bewoners van de Vlaamse kunststeden, uitgevoerd door de steden zelf en door Toerisme Vlaanderen. Toch blijft de corona-pandemie ook niet zonder gevolgen voor de manier waarop bewoners naar het toerisme in eigen stad kijken, want tijdens het vorige onderzoek (2019) lagen al deze cijfers nog enkele procenten hoger. Op het vlak van fierheid zijn de resultaten dan weer vergelijkbaar met die van 2019, en in vergelijking met het vorige onderzoek hebben almaar meer bewoners de indruk dat hun verzuchtingen gehoord worden door het beleid. 

Elke 2 jaar laten de toeristische diensten van Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven en van Toerisme Vlaanderen een online bevraging uitvoeren bij de bewoners van de Vlaamse kunststeden. Dit gebeurde eerder al in 2017 en 2019.. In 2021 verzamelde het Leuvense onderzoeksbureau iVOX de antwoorden van 5 379 bewoners, ouder dan 18 jaar en representatief naar geslacht, opleiding, leeftijd en deelgemeente/wijk. Het veldwerk gebeurde van juni tot oktober 2021, een periode met respectievelijk veel, minder en terug iets meer restricties door corona.

Steun aan toerisme

De bewoners van onze Vlaamse Kunststeden staan duidelijk positief ten opzichte van het toerisme in hun stad. 70 procent van de bewoners is het toerisme in de eigen stad zeer genegen, al is dit wel een daling met 6 procent ten opzichte van de vorige bevraging in 2019. Ruim 20 procent neemt een neutrale houding aan en 9 procent steunt het toerisme in eigen stad niet. 62 procent is van oordeel dat de voordelen van toerisme ruimschoots opwegen tegen de nadelen, in 2019 was dat nog 67 procent. 77 procent van de bewoners vindt dat hun stad een toeristische bestemming moet blijven. In 2019 was dat nog 84 procent.

Fierheid

  • 74 procent van de bewoners geeft aan fier te zijn op de eigen stad dankzij toerisme, een cijfer dat zo goed als identiek is ten opzichte van de bevragingen in 2017 en 2019. 
  • 4 op de 10 bewoners vinden dat mensen in de stad meer verbonden zijn met elkaar door toerisme. Dat is hetzelfde resultaat dan in 2019, maar wel een stijging met 10 procent ten opzichte van de bevraging van 2017. 
  • 44 procent van de ondervraagden gaat ermee akkoord dat toerisme het begrip voor andere mensen bevordert. 
  • Bovendien stijgt ook het gevoel bij de bewoners dat ze gehoord worden door het beleid, zowel op het vlak van het kunnen formuleren van bezorgdheden als op het vlak van ideeën over toeristische ontwikkeling. In 2019 voelde 20 procent van de bewoners zich gehoord door de beleidsmakers, in 2021 was dat 25 procent. 

Hoewel de COVID-19 pandemie duidelijk een invloed heeft gehad op hoe bewoners hun eigen stad en de relatieve drukte in de stad ervaren, zien we dat toerisme een onveranderd positief effect heeft op de fierheid met betrekking tot de stad. Bovendien blijft toerisme mensen verbinden, zowel binnen de eigen stad, als met de bezoekers uit binnen- en buitenland. Het doet me plezier dat steeds meer inwoners van onze kunststeden zich betrokken voelen bij het beleid. Het bewijs dat we met onze filosofie van Reizen naar Morgen de juiste weg zijn ingeslagen.

Kritische noot

In het onderzoek geeft 30 procent van de bewoners aan dat ze sinds de coronacrisis veel meer toerist in eigen stad zijn geweest. 18 procent zegt dat ze door de coronacrisis ook meer het gevoel hebben iets negatiever te staan ten opzichte van het toerisme in eigen stad. Deze kritische blik vertaalt zich naar de algemene kijk op het toerisme en naar de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de impact van het toerisme op de levenskwaliteit van de stad. 23 procent van de bewoners zegt overlast te ervaren door toerisme, in 2019 was dat nog 17 procent. Als er overlast ervaren wordt, is algemene drukte de grootste boosdoener. Dit percentage is vergelijkbaar met 2019, wat opmerkelijk is omdat het absolute aantal toeristen tussen 2019 en 2021 door corona sterk gedaald is. 

Ook de wens naar meer of minder bezoekers in de toekomst evolueert in dezelfde richting. 77 procent van de bewoners willen dat hun stad een toeristische bestemming blijft, maar dit betekent niet dat ze daarom ook almaar meer toeristen willen. De helft van de bewoners ziet nog wel ruimte voor groei bij de individuele verblijfstoeristen maar groepstoeristen en dagtoeristen ziet slechts een minderheid nog graag toenemen.   

man en kindje aan standbeeld met vissen

Afbeelding: ©Layla Aerts