Vlaamse Regering schiet festival- en evenementensector te hulp

10 februari 2021
Brussel

Jouw contactpersoon

Flanders is a festival. En na een festivalloos 2020 wil de Vlaamse Regering er alles aan doen om dit in 2021 opnieuw waar te maken. Ze maakte bekend dat ze in totaal 50 miljoen euro steun uittrekt via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), dat ze het plafond voor terugbetaalbare voorschotten verhoogt naar 1,8 miljoen euro en daarenboven nog eens 10 miljoen euro vrijmaakt om middelgrote en kleinere organisatoren financieel bij te staan in het coronaveilig organiseren van hun evenement. Momenteel worden via EventFlanders en in samenspraak met virologen en festivalorganisatoren de voorwaarden bepaald waaronder festivals en evenementen veilig zouden kunnen doorgaan.

Een tweede zomer zonder festivals in Vlaanderen zou zowel een grote economische als maatschappelijke impact hebben. Ook zou de internationale reputatie van Vlaanderen als festivalregio wel eens een flinke deuk kunnen krijgen. De Vlaamse Regering kondigt aan dat ze alles in het werk zal stellen om dit scenario te vermijden en dat ze festivals in Vlaanderen, zowel kleine als grotere, deze zomer maximaal wil laten doorgaan. Op voorwaarde dat het op een veilig manier kan uiteraard. Het principe is dat alles wat veilig kan doorgaan, veilig moet kunnen doorgaan. Om dat te realiseren, trekt de Vlaamse Regering50 miljoen euro uit via VLAIO, verhoogt ze het plafond voor terugbetaalbare voorschotten naar 1,8 miljoen euro en maakt ze 10 miljoen euro vrij om middelgrote en kleinere organisatoren financieel bij te staan in een coronaveilige organisatie van hun event.

Als sinds november 2020 wordt er nauw samengewerkt met EventFlanders, festivalorganisatoren, de eventsector en de experts van het coronacommissariaat om de randvoorwaarden scherp te stellen die een festivalzomer mogelijk moeten maken. Vast staat dat organisatoren creatief en innovatief uit de hoek zullen moeten komen. EventFlanders zal hen bijstaan in die uitdaging en financiële steun verlenen om hun events coronaveilig te organiseren. EventFlanders is een gespecialiseerde cel die Vlaamse evenementen naar een hoger niveau tilt én jacht maakt op internationale evenementen. EventFlanders werkt in de schoot van Toerisme Vlaanderen en wordt ondersteund door Sport Vlaanderen, het Departement Buitenlandse Zaken en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Concreet zullen kleinere events met een totale kost van minimaal 250.000 euro maximaal 75.000 eurosteun kunnen ontvangen. Voor grotere events met een budget van minimaal 7,5 miljoen euro kan het steunbedrag oplopen tot maximaal 500.000 euro.

Deze steun kan (onder bepaalde voorwaarden) ook gecombineerd worden met de terugvorderbare voorschotten die de Vlaamse Regering voorziet via VLAIO. Evenementorganisatoren kunnen een stevig terugbetaalbaar voorschot vragen met een verhoogd plafond van 1,8 miljoen euro per onderneming. Deze oproep voor het terugbetaalbaar voorschot staat open voor alle soorten van events: productvoorstelling van bedrijven, festivals, sportevenementen, culturele voorstellingen of vakbeurzen. Bij de twee voorbije oproepen ontvingen 150 organisatoren in totaal 43 miljoen euro aan voorschotten. Het verschil met de oproep nu is dat organisatoren niet moeten beschikken over een goedkeuring via het COVID Event Risk model, aangezien ze vandaag onmogelijk te realiseren is. Het spreekt voor zich dat alle events op het moment dat ze doorgaan wel aan de veiligheidsmaatregelen moeten voldoen die op dat moment van kracht zijn.

 

Flanders is a festival