Werkzaamheden nieuw onthaalgebouw Rubenshuis gaan van start

Antwerpen
De werkzaamheden voor de realisatie van het nieuwe onthaalgebouw van het Antwerpse Rubenshuis zijn vandaag, 19 april 2022, van start gegaan. Na de voorbereidingswerken op Hopland 13 begint BAM Interbuild aan de uitvoering van het ontwerp van Robbrecht en Daem architecten. Toerisme Vlaanderen investeert net geen 3 miljoen euro in de realisatie van het nieuwe onthaalgebouw.

De bouw van het nieuwe onthaalgebouw van het Rubenshuis start op 19 april en duurt 2 jaar. De opening is voorzien in het voorjaar van 2024. Met dit onthaalgebouw krijgt het Rubenshuis de nodige bezoekersfaciliteiten, een belevingscentrum, een bibliotheek met leeszaal, een museumshop en backoffice functies. De afgelopen 2 maanden is de werf voorbereid. Na de installatie van de werfzone zijn de noodzakelijke afbraakwerken uitgevoerd: de blinde muur van Hopland en restanten van de pergola zijn afgebroken. Nadien is het terrein voorbereid voor de eigenlijke opbouw.

Tijdelijke werfzone op openbaar domein

De eerste fase van de werkzaamheden van 19 april tot en met 10 juni is meteen ook de meest intensieve. Voor de beschoeiing van de kelderverdiepingen wordt de werfzone tijdelijk uitgebreid met de laad- en loszone van de Meistraat voor de plaatsing van metershoge silo’s, containers, een pomp en een menger. Daar wordt het cementmengsel aangemaakt en via een hogedrukleiding en een tijdelijke bovengrondse portiek boven Hopland aangevoerd naar de werf. Een 30 meter lange boorarm spuit dit mengsel 28 meter diep in de grond tot op de kleilaag. Deze innovatie techniek zorgt voor een waterdichte kuip, gevormd door de beschoeiingswanden en de Boomse kleilaag. Zo wordt de grondwatertafel binnen de bouwput verlaagd en kan de kelder gebouwd worden, zonder nadelige gevolgen voor omliggende tuinen en parken binnen een straal van één kilometer. Bovendien kan eventuele verontreiniging in de ondergrond niet meer verplaatst worden. Een vijftal vrachtwagens voeren ’s morgens het overtollige slib af, dat ontstaat bij het maken van de beschoeiingswanden.

Levering uitzonderlijk bouwmateriaal zorgt voor verkeershinder

Op dinsdag 19 en woensdag 10 april wordt Hopland afgesloten voor het verkeer zodat het binnenbrengen van de metershoge silo’s en het takelen van de uitzonderlijk lange boorarm in het stadscentrum vlot verloopt. Handelaars en bewoners vinden alle informatie terug op www.rubenshuis.be/vernieuwt en kunnen zich inschrijven via de digitale nieuwsbrief ‘Buur van Rubens’. Op 16 mei en op 10 juni wordt Hopland opnieuw tijdelijk afgesloten voor bepaalde uren. Nadien verdwijnt de tijdelijke werfzone in de Meistraat.

Hopland 13 in cijfers

Het gebouw naar een ontwerp van Robbrecht en Daem architecten verwijst naar de rijke bouwtradities van de Italiaanse palazzo‘s. De gevel wordt opgebouwd uit horizontale lijnen en verticale cilindrische elementen. Zo ontstaat een uniform geheel tussen de nieuwe gevels, die op hun beurt interfereren met de gevel van het Rubenshuis. Het gebruik van ronde elementen zorgt voor een boeiende lichtwerking in het gebouw, zowel overdag als bij valavond en nacht. De 2 monumentale wenteltrappen verwijzen naar de dynamische beeldtaal van Rubens.

Enkele indrukwekkende cijfers

  • 4.000m³ uit te graven grond
  • De funderingen zijn 28 m diep
  • De kelder is 10 m diep
  • 1.400m³ stortbeton; ca 9 m³ per betonmixer
  • 350 ton wapeningsstaal, waarvan 200 ton te vlechten op de werf en 150 ton in prefab betonelementen
  • 20 geothermische boringen op een diepte van 150 m
  • 456 cilindrische elementen; deze ronde kolommetjes in architectonisch beton worden tegen de voor-en achtergevel geplaatst. Ze hebben een diameter van 18 cm en zijn 420 cm hoog op het gelijkvloers en 340 cm hoog op de verdiepen
  • 800 m² glas, verdeeld over de voor- en achtergevel
  • 48 zonnepanelen
  • 700 l verf voor de schilderwerken

 

De werken gebeuren in opdracht van stad Antwerpen en worden voor net geen 3 miljoen euro gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen. De constructie van het nieuwe onthaalgebouw maakt deel uit van de toekomstvisie van het Rubenshuis als multimediaal, toegankelijk belevingscentrum. In het toekomstige belevingscentrum zullen de bijna 200 000 jaarlijkse bezoekers - uit meer dan 30 landen - kunnen genieten van Rubens’ kunst in alle glorie.

Werken Rubenshuis Antwerpen 2022 (c) Ans Brys

© Ans Brys