Er veranderen dingen in de buitenwereld: er komt meer concurrentie op de gidsenmarkt, verwachtingen van het publiek zijn anders, … En er veranderen dingen in je eigen wereld: je gidsenbestand veroudert, de doelstellingen van de organisatie wijzigen, …. Veranderingen zullen altijd noodzakelijk zijn.

Organisaties met een gidsenwerking kunnen niet anders dan met deze veranderingen omgaan. Als verantwoordelijke van een gidsenwerking zie je die noodzaak om mee te veranderen en zie je wellicht ook wat er meer of minder zou moeten gebeuren om antwoorden te vinden hierop.

Toerisme Vlaanderen zette een model op papier waarmee je ervoor kan zorgen dat jij en je gidsen op één lijn komen te staan rond de noodzaak van veranderingen. Je kantelt de situatie van eentje waarbij de gidsen jouw beslissing als een 'moeten' ervaren, naar een situatie waarbij ze mee 'willen' bouwen aan de verandering.

In de kadertekst rond de theorie van de besluitfuik verkrijg je meer inzicht in hoe deze aanpak in zijn werk gaat. We verzamelden ook enkele praktijkvoorbeelden die mee de theorie verduidelijken en illustreren. En aan de hand van enkele oefeningen kan je ook meteen onderzoeken waar jij en je organisatie je bevinden t.o.v. dit model.

TEKST - Kadertekst Omgaan met verandering
OEFENING - Omgaan met verandering - oefeningen
VOORBEELD - Omgaan met verandering - praktijkvoorbeelden