Onze partners

Toerisme Vlaanderen hecht veel belang aan overleg en samenwerking. Dat is in een diverse sector als toerisme onmisbaar om toeristen een kwaliteitsvolle bestemming aan te bieden. Behalve met de toeristische sector, onderhoudt Toerisme Vlaanderen ook nauwe contacten met het Departement internationaal Vlaanderen.
partners

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen heeft zijn structurele relatie met de vele belanghebbenden in het toerisme vorm gegeven in een overlegmodel met 2 niveaus.

Het Raadgevend Comité treedt op als overkoepelend strategisch overleg- en adviesorgaan. De leden vertegenwoordigen belanghebbende groepen uit de hele toeristische sector.

De belanghebbenden waarmee Toerisme Vlaanderen via dit overlegmodel een relatie uitbouwt, laten zich in 3 algemene groepen indelen:

  1. Provincies, steden en gemeenten (inclusief beleidsmakers)
    • Provinciale toeristische diensten
    • Regionale toeristische diensten
    • Stedelijke toeristische diensten
  2. Toeristische ondernemingen
  3. Flankerende domeinen: in de eerste plaats organisaties die actief zijn op het vlak van erfgoed, mobiliteit, cultuur en onderwijs.
Raadgevend Comité

Raadgevend Comité

Toeristische diensten

Toeristische diensten