Raadgevend Comité

Het Raadgevend Comité brengt vertegenwoordigers uit de hele toeristische sector samen om Toerisme Vlaanderen te adviseren.
raadgevend comité
De Vlaamse Regering heeft een Raadgevend Comité (RaCo) aangesteld bij Toerisme Vlaanderen. 14 raadgevers adviseren vanuit hun eigen expertise de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen en waken over de kwaliteit van de dienstverlening en de strategie van het agentschap.

Toerisme Vlaanderen heeft de opdracht om de toeristische bestemming Vlaanderen te ontwikkelen en internationaal te promoten. Daarnaast moet het agentschap toerisme mogelijk maken voor iedereen, ongeacht welke financiële of andere drempels hij of zij ondervindt. Om die taken te kunnen opnemen in een toerismelandschap dat voortdurend evolueert heeft Toerisme Vlaanderen een goed klankbord nodig.

Het Raadgevend Comité komt een 5-tal keer per jaar samen.

In het Raadgevend Comité zitten bekende namen uit de brede toeristische sector, maar ook uit andere sectoren zoals transport, cultuur of media. 

Michel Vandendriessche van Pasar vzw zit het Raadgevend Comité voor. In het Raadgevend Comité zitten bekende namen uit de brede toeristische sector, maar ook uit andere sectoren zoals transport, cultuur of media. Ze zullen Toerisme Vlaanderen advies verlenen over thema’s zoals marketing, belanghebbendenmanagement of bestemmingsontwikkelingsbeleid. Het Raadgevend Comité heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Samenstelling Raadgevend Comité 

 

 • Ann Bal
 • Peter De Wilde
 • Bart De Groote
 • Dieter Dewulf
 • Sophie Dutordoir
 • Arnaud Feist
 • Sara Lammens
 • Michel Moortgat
 • Pascale Naessens
 • Danny Van Assche
 • Steve Van den Kerkhof
 • Jan van der Borg
 • Michel Vandendriessche (voorzitter)
 • Kathleen Vermeiren
 • Carmen Willems