Regiocoördinatoren

Raadpleeg het overzicht van de regiocoördinatoren en hun contactgegevens per provincie.
infokantoren
Regiocoördinatoren initiëren, coördineren en stimuleren projecten binnen een toeristisch samenwerkingsverband van diverse toeristische regio's. Ze werken aan toeristisch-recreatieve beleidsplanning, verbetering van de toeristisch recreatieve structuur en de promotie van de regio.

 

Provincie Antwerpen

Kempen

Michiel Debie
TPA-Toerisme Kempen
Toerismehuis ’t Steentje
Grote Markt 44
2300 Turnhout

Tel. +32 14 40 82 60
info@kempen.be
Website Kempen
 

Scheldeland (samenwerkingsverband TPA-Toerisme Oost-Vlaanderen)
 

Marilou Dubois
Toerisme Scheldeland vzw

Noordlaan 21
9200 Dendermonde

Tel. +32 52 33 98 07 of +32 496 12 43 42
Marilou.dubois@scheldeland.be
Website Scheldeland

Provincie Vlaams-Brabant

Hageland

Isabelle Hollevoet 
Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Provincieplein 1
3010 Leuven

Tel. +32 16 26 76 73
isabelle.hollevoet@vlaamsbrabant.be
www.toerismevlaamsbrabant.be  
 

Groene Gordel

Koen Craenen
Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Provincieplein 1
3010 Leuven

Tel. +32 16 26 77 95
koen.craenen@vlaamsbrabant.be
www.toerismevlaamsbrabant.be
 

Provincie Limburg

Consulent partnerwerking Zuid-Limburg + Voeren

An Heylen
Visit Limburg

Universiteitslaan 3
3500 Hasselt

Tel. +32 11 30 59 67
an.heylen@limburg.be
www.visitlimburg.be

Consulent Sectorwerking Noord-Limburg + Hasselt

Hilde Beckers
Visit Limburg

Universiteitslaan 3
3500 Hasselt

Tel. +32 11 30 55 70
hilde.beckers@limburg.be  
www.visitlimburg.be 

Consulent Sectorwerking Maasland

Eline Kempeneers
Visit Limburg 

Universiteitslaan 3 
3500 Hasselt 

Tel. +32 11 30 59 00
eline.kempeneers@limburg.be
www.visitlimburg.be

Consulent Sectorwerking Midden-Limburg 

Raquel Voorjans
Visit Limburg

Universiteitslaan 3
3500 Hasselt

Tel. +32 11 30 55 42
raquel.voorjans@limburg.be
www.visitlimburg.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Meetjesland

Erik Hennes
Toerisme Meetjesland

Streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1
9900 Eeklo

Tel. +32 9 378 67 01
erik.hennes@oost-vlaanderen.be
www.meetjesland.be

Vlaamse Ardennen

Wim Haesebeyt
Toerisme Vlaamse Ardennen 

Veemarkt 27 
9600 Ronse

Te;. +32 55 38 86 35
wim.haesebeyt@oost-vlaanderen.be
www.visitvlaamseardennen.be

Waasland

Els Maes 
Toerisme Waasland 

Provinciaal domein De Ster 
Lange Rekstraat 30
9100 Sint-Niklaas 

Tel. +32 3 776 31 38 
els.maes@oost-vlaanderen.be 
www.waasland.be 

Scheldeland

Marilou Dubois
Toerisme Scheldeland vzw

Noordlaan 21
9200 Dendermonde

Tel. +32 52 33 98 07
marilou.dubois@scheldeland.be 
www.scheldeland.be

Provincie West-Vlaanderen

Westhoek

Valérie Heyman
Streekhuis Westhoek Esenkasteel

Woumenweg 100
8600 Diksmuide

Tel. +32 51 51 93 43
valerie.heyman@westtoer.be
toerismewesthoek.be 

Leiestreek

Katrien Six
Toerisme Leiestreek vzw

Provinciehuis Zuid-West-Vlaanderen
Universiteitslaan 2
8500 Kortrijk

Tel. +32 56 24 99 95
katrien.six@westtoer.be
toerisme-leiestreek.be

Kust

Liesbet Billiet
Westtoer

Koning Albert I-Laan 120
8200 Sint-Michiels

Tel. +32 50 30 55 47
liesbet.billiet@westtoer.be
De Kust