Oproep tot kandidaten (m/v/x) voor het adviescomité van het toeristische logies

HET IS NIET LANGER MOGELIJK OM JE KANDIDAAT TE STELLEN.

Op 11 februari 2022 keurde het Vlaams Parlement een update van het Logiesdecreet goed. Eén van de aanpassingen is het invoeren van een adviescomité van het toeristische logies. Toerisme Vlaanderen is nu op zoek naar kandidaat-leden voor dit adviescomité.

Iets voor jou? Lees dan zeker grondig alle informatie en stel je kandidaat voor 14 juni 2022 via het formulier onderaan de pagina.
Man loopt in wandelgang van een hotel of hostel.

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen zoekt kandidaat-leden voor het adviescomité van het toeristische logies. Dit adviescomité zal op vraag van de Vlaamse minister van toerisme advies verlenen over: 

 • de uitvoeringsbepalingen van het Logiesdecreet en voorgenomen aanpassingen daaraan
 • voorgenomen aanpassingen aan het Logiesdecreet zelf
 • de praktische toepassing of uitvoering van het Logiesdecreet
   

Wie zoeken we?

 • 2 vertegenwoordigers van de kamergerelateerde logiezen (hotels, B&B’s, vakantiewoningen, hostels, enz.)     
 • 1 vertegenwoordiger van de terreingerelateerde logiezen (campings, vakantieparken, camperterreinen, verblijfparken, enz.) 
 • 1 vertegenwoordiger van de jeugdverblijven 
 • 1 vertegenwoordiger van de lokale overheden (gemeentelijke toeristische diensten) 
 • 1 vertegenwoordiger van de provinciale overheden (provinciale toeristische organisaties) 
 • 1 vertegenwoordiger van de tussenpersonen (boekingsplatformen, toeristische verhuurkantoren, enz.) 
 • 1 deskundige uit de academische wereld 

 
We zoeken telkens een effectief lid en een plaatsvervangend lid.
 

Wat vragen we?

Voor de vertegenwoordigers van de kamergerelateerde logiezen, de terreingerelateerde logiezen of de jeugdverblijven:

 • Je hebt een aantoonbare ervaring met – afhankelijk van de functie waarvoor je kandidaat bent - de uitbating van een of meerdere kamergerelateerde logiezen, terreingerelateerde logiezen of jeugdverblijven; of
 • je hebt een aantoonbare ervaring binnen één of meerdere belangenorganisaties die minstens één logiestype vertegenwoordigen; of
 • je kandidatuur wordt ondersteund door één of meerdere belangenorganisaties die minstens één logiestype vertegenwoordigen.
   

Voor de vertegenwoordigers van de lokale of provinciale overheden:

 • Je bent personeelslid of gewezen personeelslid van – afhankelijk van de functie waarvoor je kandidaat bent – hetzij een gemeentelijke of intergemeentelijke toeristische dienst, hetzij een provinciale toeristische organisatie; en
 • je kandidatuur wordt ondersteund door – afhankelijk van de functie waarvoor je kandidaat bent – een gemeentelijke overheid of de VVSG, ofwel een provinciale overheid of de VVP; 
 • Je hebt een aantoonbare ervaring binnen de bredere toeristische sector.
   

Voor de vertegenwoordiger van de tussenpersonen (boekingsplatformen, toeristische verhuurkantoren, enzovoort)

 • Je bent personeelslid of gewezen personeelslid van een tussenpersoon, zoals bedoeld in artikel 2 van het logiesdecreet; en
 • je kandidatuur wordt ondersteund door minstens één tussenpersoon; en
 • je hebt een aantoonbare ervaring binnen de bredere toeristische sector.  
   

Tenzij hierboven anders bepaald, zijn er geen bijzondere voorwaarden op vlak van leeftijd of diploma.  

Opgelet: we streven een genderevenwicht na binnen het adviescomité.  Maximum 5 leden mogen daarom tot hetzelfde geslacht behoren.
 

Wat bieden we?

De mandaten zijn voor een periode van 4 jaar, maar zijn daarna hernieuwbaar.

De leden van het adviescomité kunnen aanspraak maken op een reisvergoeding voor de gemaakte reiskosten om een vergadering van het adviescomité bij te wonen. Hierbij wordt de regeling gevolgd die van toepassing is voor dienstreizen van de personeelsleden van de Vlaamse overheid. Deze vergoeding wordt berekend op basis van de afstand tussen de woonplaats en de plaats van de zitting. 
 

Procedure

Je kan een kandidatuur indienen tot en met 13 juni 2022 via het formulier onderaan deze pagina.

Toerisme Vlaanderen zal de kandidaturen evalueren en voor elke plaats 2 kandidaten voorstellen aan de Vlaamse minister van Toerisme. De minister kiest vervolgens uit deze dubbellijst en benoemt de effectieve en plaatsvervangende leden. 
 

Indienen kandidatuur

Dien je kandidatuur in voor 14 juni 2022