Overeenkomsten

In het kader van onze missie en taken wisselt Toerisme Vlaanderen gegevens met externe organisaties uit. Soms sluiten beide partijen hiervoor een overeenkomst of protocol af. Op deze pagina vind je een overzicht van deze overeenkomsten.
Data protocol

Jouw contactpersoon

Sommige overeenkomsten zijn niet digitaal toegankelijk en bruikbaar voor elke gebruiker. Waar mogelijk voorzien we een toegankelijk alternatief.