Personalisering is niet langer weg te denken in de wereld van marketing, e-commerce en het streven naar trouwe klanten door dienstverlening op maat.

SkiftX en Conversant verkenden het spanningsveld tussen personalisering en de bescherming van de privacy. De sleutel tot verzoening van deze twee belangen ligt bij de opbouw van een duurzame relatie met de klant (eerder dan een relatie op basis van ad hoc contacten).

Lees of download het artikel hier.