Privacybeleid

Wanneer je een gids- of reisleiderskaart ontvangt, geef je de opleidingspartner en Toerisme Vlaanderen meteen uitdrukkelijk de toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor welbepaalde doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die in het kader van de aanmaak van gids- of reisleiderskaarten verstrekt worden aan de opleidingspartner (en bijgevolg aan Toerisme Vlaanderen die deze opleidingspartner mandateert om deze kaarten aan te maken), worden door Toerisme Vlaanderen bewaart. Deze vertrouwelijke verwerking houdt in dat Toerisme Vlaanderen deze persoonsgegevens verwerkt conform de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR).

De verwerking van deze persoonsgegevens heeft onder andere als doel:

  • het afleveren van de gids- of reisleiderskaart;
  • het beheer van het gidsen- en reisleidersbestand;
  • het uitvoeren van marktstudies;
  • het informeren van ICOM-Vlaanderen over afgestudeerde gidsen en reisleiders;
  • andere initiatieven die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de werking van Toerisme Vlaanderen voor wat betreft gidsen of reisleiders.

Door het aanvragen van deze kaart en het verstrekken van deze persoonsgegevens wordt aan de opleidingspartner en Toerisme Vlaanderen uitdrukkelijk de toestemming gegeven om deze informatie te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de betrokken opleidingspartner en Toerisme Vlaanderen.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie kan je ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Iedere gids of reisleider die meent dat Toerisme Vlaanderen een onrechtmatige inbreuk pleegt op de voorgaande bepalingen, wordt verzocht Toerisme Vlaanderen daarvan op de hoogte te brengen.