Softwaregebruik i.f.v. dienstverlening

Een belangrijke factor in een kwaliteitsvolle dienstverlening is de wijze waarop je als organisatie snel en efficiënt omgaat met vragen, reserveringen, informatie voor de klant, informatie voor de gids,... In een snel evoluerende, veelal digitale wereld is het echter niet evident om dit allemaal doeltreffend georganiseerd te kregen.

Toerisme Vlaanderen deed onderzoek naar het softwaregebruik bij organisaties met gidsenwerking. Welk soort organisaties gebruikt welk soort systemen en voor welke taken? Een verslag van de resultaten vind je terug in dit rapport.