Professionalisering van de congressector

Een grote groep mensen wandelen in de inkomhal van een congrescentrum.
Toerisme Vlaanderen wil Vlaanderen doen uitgroeien tot een internationale topbestemming voor meetings en congressen. Daarom nemen we initiatieven om de kwaliteit en dienstverlening van onze meetingindustrie te laten aansluiten bij internationale verwachtingen. Vlaanderen telt talrijke meetinglocaties in erfgoed- of andere unieke sites. We profileren Vlaanderen als unieke meetingbestemming met beleving en kwaliteit als ultieme troeven. 

Begeleidingstraject 'Beleving in meetinglocaties in erfgoed'

Wie in Vlaanderen een congres of meeting bijwoont, zou zich dat jaren later nog moeten herinneren dankzij de inspirerende beleving van het erfgoed. Het begeleidingstraject stimuleert en ondersteunt vergaderlocaties met advies op maat om te bepalen met welke verhalen, erfgoedelementen, boodschappen, emoties… ze zich gaan positioneren. En met welke middelen (interieuringrepen, acties, aanpassingen, producten, effecten…) ze hun meeting- en erfgoedbeleving gaan realiseren. Het begeleidingstraject mondt uit in een helder en consistent strategisch concept, een customer journey analyse die sterke en zwakke kanten van de venue blootlegt en een aantal creatieve voorstellen.

De begeleiding wordt uitgevoerd door CityD-WES, een onderzoeksbureau met veel inhoudelijke expertise in huis. WES werkt voor de begeleiding samen met:

  • ArrowMinded, gespecialiseerd in erfgoed relevant maken voor een breder publiek
  • CityCubes, gespecialiseerd in merkactivatie en beleving. 

Het begeleidingstraject is alleen bestemd voor potentiële ‘Flanders heritage venues’. 

Raadpleeg de handleiding begeleidingstraject beleving in meetinglocaties in erfgoed

Inspiratiesessie 'Beleving in meetinglocaties in erfgoed'

Op 14 december 2018 organiseerde Toerisme Vlaanderen een inspiratiesessie over beleving in meetinglocaties in erfgoedsites. Zo’n 40 meetinglocaties en congresbureaus kwamen in het Stripmuseum in Brussel luisteren naar hoe je beleving kan opwekken in je meetinglocatie. Katelijn Quartier, directeur van Retail Design Lab van de UHasselt, toonde hoe je technieken om winkelbeleving te creëren kan toepassen om meetingbeleving vorm te geven.

Vier praktijkvoorbeelden maakten duidelijk hoe uiteenlopend je jouw meetingbeleving (in erfgoed) kan aanpakken. Cruciaal is vertrekken van de troeven en kenmerken van je locatie. Deze vier meetinglocaties kwamen hun kijk op beleving voorstellen: