Kasteel van Leut

Een grondige herwaardering van het landschapspark, een eco-camping of andere nieuwe logiesvormen, een hub om de Limburgse streekproducten en hun vakmanschap in de kijker te zetten, en het verhaal van de familie Vilain XIII als rode draad. Het zijn een aantal concrete voorstellen voor de toekomstige invulling van het kasteeldomein van Leut.
Kasteel van Leut vanuit de lucht

Jouw contactpersoon

In de zomer van 2022 openden de poorten van het kasteel van Leut voor het grote publiek. Bezoekers konden aangeven welke toekomst zij wel of net niet zien voor het kasteel en -domein.

Maar liefst 1800 bezoekers namen deel aan de publieksbevraging. De ondervraagden kregen een keuzelijst van 9 mogelijke functies waarbij zij hun favoriete invulling van het domein moesten aangeven. Een overgrote meerderheid koos voor natuurbeleving, eten en drinken en kunst en cultuur

Lees meer details in het persbericht 

Er werd ook gepeild naar de ziel van de plek. Wat vinden bezoekers, bewoners én experts de belangrijkste episode uit de geschiedenis van het kasteel om mee te nemen als essentiële bouwsteen in de toekomst? Een meerderheid verkoos de 19de eeuwse sfeer van het kasteeldomein en de link met de familie Vilain XIIII, boven de sfeer van het later aangebouwde ziekenhuis. 

Concrete voorstellen toekomstige invulling

In het najaar van 2022 hielden lokale bewoners en inhoudelijke experten op basis van de publieksbevraging een brainstorm over de mogelijke toekomstscenario’s. Daaruit kwamen enkele concrete voorstellen voor de toekomstige invulling van het kasteeldomein:

  • een grondige herwaardering van het landschapspark met respect voor de geschiedenis van het domein
  • een natuurlijk avonturenparcours in de slotgracht om families met kinderen een bijzondere activiteit aan te bieden
  • de creatie van een hub om de Limburgse streekproducten en hun vakmanschap in de kijker te zetten
  • een eco-camping of een andere nieuwe logiesvorm die de nood van creatieve logies in de omgeving helpt opvangen

Verder werd het idee geopperd om het verhaal van de familie Vilain XIIII als rode draad doorheen het kasteeldomein te verweven. Charles Vilain XIIII was niet alleen 50 jaar burgemeester van Leut, hij droeg ook zowat alle financiële lasten voor het bouwen van de school, het klooster én zelfs de kerk van Leut. 

En wat met de ziekenhuisvleugel?

Misschien wel de meest gestelde vraag het afgelopen jaar: wat zal er gebeuren met de aanbouw aan het kasteel, beter gekend als het ziekenhuis van Leut? Hoewel er nog geen definitieve beslissing genomen is, blijkt de eensgezindheid groot dat het gebouw in zijn huidige dimensies te veel afbreuk doet aan de site. Het komende jaar wordt verder onderzocht of we het volume aanpassen, verkleinen of afbreken in functie van de toekomstige invulling.
 

Op basis van al deze elementen werd een eerste grafische toekomstvisie getekend van het Kasteeldomein Vilain XIIII.

Toekomstvisie Leut

Download de grafische toekomstvisie

Toeristische experimenten

In de zomer van 2023 gaat Toerisme Vlaanderen op basis van de suggesties van de brainstorm een aantal toeristische experimenten opzetten. Bewoners en bezoekers zullen dan ook opnieuw feedback kunnen geven. Die experimenten zijn nog geen definitieve keuzes voor de uiteindelijke herbestemming, maar geven wel al een eerste richting van wat het zou kunnen zijn.

Eind 2023 zou dan het definitieve masterplan met de concrete invulling van het domein klaar moeten zijn. 

Oproep uitbaters voor horeca en buurtwinkel in Kasteel van Leut

Toerisme Vlaanderen opent deze zomer opnieuw de deuren van het Kasteel van Leut en zoekt lokale partners om het zomerevent mee vorm te geven. Zo komen er op de site onder meer tijdelijke kampeerlogies, een pop-up zomerbar en een buurtwinkel met lokale en duurzame producten. Alle informatie kan je terug vinden op de pagina 'Toerisme Vlaanderen zoekt uitbaters voor horeca en buurtwinkel in Kasteel van Leut

Voorwaarden om je kandidaat te stellen

Oproepen Zomerbar - Kasteel van Leut
Oproepen Winkel - Kasteel van Leut
Oproepen Camping - Kasteel van Leut

Over het kasteeldomein van Leut

Het kasteel Vilain XIIII (15e-18e eeuw) bevindt zich tussen Leut en Meeswijk in de gemeente Maasmechelen. Het kasteel is samen met de dienstgebouwen een beschermd monument en maakt deel uit van het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Kasteel Vilain XIIII: kasteel en omliggend park’. Het kasteelpark sluit aan op de riviervallei van de Maas, met aan de overkant van de rivier Nederland. Een ideale ligging dus om ook Nederlandse en Duitse bezoekers te ontvangen en mee te nemen in de rijke geschiedenis.

Het kasteel dankt zijn huidige naam 'Vilain XIIII' aan Charles Vilain XIIII die het kasteel in zijn bezit kreeg in 1822 toen hij trouwde met een plaatselijke barones. In 1920 werd het kasteel verkocht aan de steenkoolmaatschappij N.V. Kolenmijnen Limburg-Maas met als doel om het tot ziekenhuis om te vormen. In 1950 werd er ook een materniteit ingericht. Vanaf 1988 werd het omgevormd tot rust- en verzorgingstehuis.

Eind 2021 kocht Toerisme Vlaanderen het deze erfgoedparel van de sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands huis. Sindsdien maakt het kasteel en het omliggende domein deel uit van het netwerk van kastelen en tuinen dat we de komende jaren verder willen uitbreiden, in nauwe samenwerking met lokale betrokkenen, bewoners en ondernemers.

Blijf op de hoogte!

Blijf je graag op de hoogte van de toekomstige updates?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van het Kasteel van Leut!

Ben je een gepassioneerde toeristische ondernemer of organisatie en wil je graag samenwerken rond het kasteeldomein van Leut?

Contacteer de verantwoordelijke voor het kasteeldomein.