Er bestaan verschillende theoretische modellen die je kunnen helpen om het ‘mechanisme’ achter gastvrijheid beter te leren begrijpen. Hieronder vind je er enkele: 

 • Het 4P-model werd in 2008 gelanceerd door Claudia Alflen als een denkrichting voor het ontwikkelen van gastvrijheid en handvatten voor de implementatie ervan. Er zijn veel bronnen waar je meer over kan lezen over dit model. 

  Lees hier meer over het 4P-model
   

 • Het PGOB-model werd in 1988 ontwikkeld door Daan Bolier. Het brengt de relatie tussen dienstverlener en gast in kaart en daarbij spelen verwachtingen en werkelijke beleving van de gast een centrale rol. Er zijn meerdere bronnen die je meer kunnen vertellen over dit model. 

  Lees meer over het PGOB-model
   

 • Het SERVQUAL-model (Service Quality Model) is een methode om de ervaren kwaliteit van je dienstverlening door de ogen van je gasten, in kaart te brengen en te meten. Er zijn veel bronnen die je iets meer kunnen vertellen over dit model.

  Lees meer over het SERVQUAL-model