Strategie voor congressen

visie en strategie
We trekken betekenisvolle congressen aan naar Vlaanderen. Een congres met impact, een moment van ontmoeting in een bestemming die intellectueel bijdraagt, daar engageren we ons graag voor. We werken aan een kwalitatief sterke bestemming en brengen een netwerk van stakeholders samen.

Associatievisie 

Met de congreswerking hebben we de ambitie dat Vlaanderen zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en vooruitstrevende bestemming voor congressen binnen Europa, met een kwalitatief, duurzaam en gevarieerd aanbod aan congresvoorzieningen en sterke lokale expertise die meerwaarde biedt aan congresorganisatoren- en deelnemers. Vlaanderen zal bekend staan als de bestemming bij uitstek voor het organiseren van impact- en belevingsvolle congressen. 

In het kader van onze associatievisie richten we ons op maatschappelijk relevante domeinen en de toeristische thema’s   

We willen congressen aantrekken die als katalysator fungeren om bij te dragen aan het floreren van bestemming Vlaanderen. 

Momenteel geven we samen met de sector vorm aan de associatievisie 2.0, een sterk strategisch plan waar we meer inzetten op die impactvolle congressen. 

Impactvolle congressen 

We willen van ‘meer’ naar ‘relevantere’ congressen groeien. Dat zijn congressen die naast de economische impact ook een positieve maatschappelijke impact genereren op de bestemming en de verschillende partners, zowel lokaal als internationaal.

Na het pilootproject ‘Congressen en legacy expeditie’ in 2020-2021 is ook het  ‘Legacy Project’ uit de startblokken geschoten. We gaan aan de slag met een handvol congressen en events die tussen 2022 en 2024 zullen plaatsvinden. We zetten een legacy track op per congres waarbij we van A tot Z stappen doorlopen met de stakeholders om effectief een positieve maatschappelijke impact te hebben op het einde van de rit. 

De komende periode ontwikkelen we een nieuwe methodologie die zowel de associatie als de lokale partners begeleiden stap per stap in het ontwikkelen, activeren, maximaliseren en meten van positieve impact a.d.h.v. van een internationaal congres of event.  We gebruiken o.a. de methodes zoals de Theory of Change en leggen de nadruk op het vertellen van het leertraject doorheen de ogen van alle partners.

Om het project verder richting te geven en te voeden, ontwikkelen we ook een Legacy Lab met lokale stakeholders binnen de Quadruple helix. Onze methodologie willen we uitdragen en delen met onze peers. We bouwen hiervoor een internationale alliantie samen met bestemmingen in Europa zoals Scandinavië, Schotland en Spanje.

We ontwikkelen een community die mee impact wil hebben, een netwerk van Legacy Makers. De legacy makers zijn experten, bedrijfsleiders, onderzoekers, denkers die graag meewerken om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten binnen hun domein via congressen of events.

Ken jij partners die impact willen genereren met een congres of een event of zelfs een toekomstige Legacy Maker willen worden?

Geef een seintje aan projectleider Gemmeke De Jongh.