Toerisme in Cijfers 2014 XL

Jouw contactpersoon

De uitgebreide tabellenreeks Toerisme in cijfers XL analyseert aan de hand van zo’n 750 tabellen de cijfergegevens van de FOD – Economie - Algemene Directie Statistiek.

Wat mag je verwachten in Toerisme in cijfers XL?

Alle detailgegevens over overnachtingen en aankomsten in 2014:

  • per Gewest, provincie en voor de kust, kunststeden en Vlaamse regio's;
  • per toeristische regio (Westhoek, Vlaamse Ardennen, Antwerpse Kempen, Haspengouw, …);
  • per verblijfsmotief.

Vanaf 2012 werden de gastenkamers ook opgenomen in de bevraging van de FOD Economie als een aparte categorie. Voordien werden alleen als hotel vergunde gastenkamers opgenomen in de cijfers. Zij vielen dan onder de categorie hotels.

Trendcijfers (2010 - 2014)

  • voor het totale aantal overnachtingen en aankomsten;
  • per motief: ontspanning/vakantie of conferentie/congres/seminarie of individueel zakentoerisme;
  • naar logiesvormen (hotels, campings, gastenkamers).

Sinds 2012 wordt de categorie gastenkamer opgenomen in de cijfers en sinds 2014 de categorie vakantielogies. Door deze veranderingen treedt er een trendbreuk op tussen 2011 en 2012 en tussen 2013 en 2014. Gelieve de trends daarom met een kritisch oog te bekijken.

Je vindt hier meer uitleg over de gebruikte definities

OVERNACHTINGEN2014EVOLUTIE 2010-2014
LogiesvormNaar logiesvorm (PDF, XLSX)Evolutie naar logiesvorm (PDF, XLSX)
MotiefNaar verblijfsmotief (PDF, XLSX)Evolutie naar motief (PDF, XLSX)
MaandPer maand (PDF, XLSX) 
Evolutie Totaal, totaal per marktland (PDF, XLSX)
Verhuur kust 

Evolutie verhuur, totaal inclusief verhuur (PDF, XLSX)


AANKOMSTEN2014EVOLUTIE 2010-2014
LogiesvormNaar logiesvorm (PDF, XLSX)Evolutie naar logiesvorm (PDF, XLSX)
MotiefNaar verblijfsmotief (PDF, XLSX)Evolutie naar motief (PDF, XLSX)
MaandPer maand (PDF, XLSX) 
Evolutie Totaal, per marktland (PDF, XLSX)
Verhuur kust Evolutie verhuur, totaal inclusief verhuur (PDF, XLSX)
Logiesaanbod:

aantal inrichtingen en capaciteit 2014 (PDF, XLSX)

De XL-versie van Toerisme in Cijfers is enkel digitaal beschikbaar.

Klik hier voor de Toerisme in Cijfers XL 2013

Klik hier voor de Toerisme in Cijfers XL 2012

Klik hier voor de Toerisme in Cijfers XL 2011

Klik hier voor de Toerisme in Cijfers XL 2010