Toeristen met een beperking

Jouw contactpersoon

Vlaanderen wil een aangenaam vakantieland zijn voor iedereen. De Vlaamse vakantiemakers leverden dan ook al heel wat inspanningen om drempels weg te werken of te verminderen. De resultaten mogen gezien worden!

Toegankelijkheidslabel

Het Vlaams label voor toegankelijk toerisme zet vakantiemakers met oog voor toegankelijkheid in de picture. Het beschermd A- en A+-label vertelt in één oogopslag welk niveau van toegankelijkheid de vakantieganger mag verwachten in een vakantieverblijf, toeristisch infokantoor of bezoekerscentrum. Toerisme Vlaanderen kent het toegankelijkheidslabel toe na een grondige objectieve controle. Het labelsysteem is een uniek systeem in Europa dat veel interesse opwekt in het buitenland. Dit label is momenteel beschikbaar voor vakantieverblijven, toeristische infokantoren en bezoekerscentra.

Ook voor congres- en vergaderinfrastructuur is een labelsysteem (met niveaus M, M+ en M++) uitgewerkt.

Lees hier hoe je een toegankelijkheidslabel kunt behalen.

A+ label toegankelijkheid
A-label toegankelijkheid

M-labels: M, M+ en M++

Brochures

Wie aan de toegankelijkheidscriteria beantwoordt, krijgt heel wat promotie, onder meer via thematische brochures. Zo stelt Toerisme Vlaanderen toegankelijke vakantieverblijven voor in de brochure "All In - Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel". Er zijn ook publicaties die een specifieke toeristische bestemming belichten, zoals de Westhoek, de kust en kunststeden als Brugge en Mechelen. Alle publicaties zijn gratis beschikbaar. Een volledig overzicht van de toeristische titels staat op www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/brochures. Heel wat nuttig materiaal voor de toeristische sector is verzameld in onze publicatielijst op deze website.


Info op maat

Naast de kant-en-klare informatie uit de brochures en de websites speelt ook de info op maat van de vakantieganger een belangrijke rol. Vakantiegangers uit binnen- of buitenland kunnen bij Toerisme Vlaanderen terecht om hun praktische vragen op het vlak van toegankelijkheid te bespreken. Ook als vakantiemaker kun je op deze gratis dienst terugvallen. Neem hiervoor contact op met het team Toegankelijkheid van Toerisme Vlaanderen: 02 504 03 40 of toegankelijk@toerismevlaanderen.be.


Goede voorbeelden

Toerisme Vlaanderen helpt graag om je troeven bij de juiste mensen bekend te maken. Maar zelf heb je dat ook in handen. We verzamelden direct bruikbare tips bij Vlaamse vakantiemakers met oog voor toegankelijkheid. Zet je graag je toegankelijk aanbod in de kijker? Met deze praktische voorbeelden kun je zo aan de slag.