Kwaliteit op maat van de meetingindustrie

Toerisme Vlaanderen wil Vlaanderen doen uitgroeien tot een internationale topbestemming voor meetings en congressen. Daarom nemen we initiatieven om de kwaliteit en dienstverlening van onze meetingindustrie te laten aansluiten bij internationale verwachtingen. Vlaanderen telt talrijke meetinglocaties in erfgoedsites. We profileren Vlaanderen als unieke meetingbestemming met erfgoed als ultieme troef.
congres in Antwerpen

Jouw contactpersoon

De kwaliteitswerking voor de meetingindustrie bestaat uit 2 trajecten:

  1. Professionaliseringstraject meetingindustrie
  2. Begeleidingstraject ‘Beleving in meetinglocaties in erfgoed’

1 Professionaliseringstraject

Met een professionaliseringstraject ondersteunt Toerisme Vlaanderen de meetingsector om de internationale verwachtingen op vlak van kwaliteit en dienstverlening in te lossen. Het is een combinatie van kwaliteitsinstrumenten, informatie, inspiratie en vorming. Ook wie zich als meetinglocatie enkel op de binnenlandse markt richt, kan voordeel halen uit dit traject. Er is materiaal over:

Onder de naam Meet in Flanders Academy organiseert Toerisme Vlaanderen vormingssessies voor een breed publiek van meetinglocaties, congreshotels, congresbureaus, professionele congresorganisatoren ... Deze gaan verschillende keren per jaar door.

2 'Flanders heritage venues'

De vele meeting- en congreslocaties in erfgoedsites geven Vlaanderen een uniek profiel als meetingbestemming. Aan de hand van belevingen willen we dat versterken tot een ‘unique selling proposition’ om meetings en congressen van internationale associaties aan te trekken. Toerisme Vlaanderen heeft daarvoor het netwerk Flanders Heritage Venues in het leven geroepen. Het netwerk telt momenteel 15 kwaliteitsvolle meetinglocaties die zich in een erfgoedsite bevinden.

Alle Flanders Heritage Venues hebben met succes het begeleidingstraject ‘Beleving in meetinglocaties in erfgoed’ doorlopen. Tijdens dit traject laten geselecteerde meetinglocaties in erfgoed zich adviseren om op basis van hun erfgoedwaarde een passende meetingbeleving te creëren. Alle informatie over het begeleidingstraject voor 'Flanders heritage venues'.

De Flanders Heritage Venues vormen samen met de meetinglocaties in het begeleidingstraject en de lokale congresbureaus het lerend netwerk Flanders Heritage Venues. Toerisme Vlaanderen brengt deze groep bij elkaar voor specifieke inspiratie- en vormingsmomenten.

Begin 2019 maakte Toerisme Vlaanderen de eerste ‘Flanders heritage venues’ bekend. Eind mei 2020 groeide het netwerk aan met negen nieuwe Flanders heritage venues.

Eind april 2019 werd de campagne ‘Create Tomorrows Heritage’ gelanceerd waarin de meetinglocaties zijn opgenomen.