Kwaliteit op maat van kamerlogies

Toerisme Vlaanderen investeert in de kwaliteit van de dienstverlening van kamerlogies. We zetten in op een maximale klantentevredenheid om zo nog meer concurrentievermogen te creëren voor logies in Vlaanderen.
hotelkamer

Tevreden toeristen zijn de beste ambassadeurs voor het uitdragen van een warm, gastvrij en open Vlaanderen.

Het initiatief 'Kwaliteit in logies' is een initiatief van Toerisme Vlaanderen in samenwerking met Horeca Vlaanderen en Agentschap Ondernemen.

Toolkit

De Toolkit biedt een antwoord op de noden van de logiesuitbaters. Deze online inventaris reikt verschillende instrumenten aan die ondernemers op weg helpen om de kwaliteit van hun service te verhogen. De Toolkit is dynamisch en blijft daardoor steeds up-to-date aan de snel veranderende sector. Voorbeelden van tools: checklists, mystery visits, best practices, voorbeelden van klachtenbehandeling, links naar nieuwsbrieven, financiële ondersteuningsmaatregelen, opleidingen, ... Bekijk/Gebruik de toolkit via kwaliteit.toerismevlaanderen.be.

Netwerk logiespartners

De toeristische sector is constant in beweging en de tools in onze toolkit zullen dus ook mee evolueren met de nieuwe trends. We houden de vinger aan de pols via het Netwerk logiespartners.

Onze partners sturen een continu proces aan van het detecteren van noden en behoeften van de logiesuitbater, het samenbrengen van het bestaande aanbod aan ondersteunend materiaal, het actualiseren en het bekendmaken van het aanbod en het ontwikkelen van nieuwe instrumenten.

Het Netwerk bestaat uit partners die zich engageren om mee te bouwen aan een aanbod van ondersteunend materiaal op maat van de hedendaagse hotelier.