Omgaan met verandering A&M

Er veranderen dingen in de buitenwereld: de concurrentie groeit, de verwachtingen van het publiek evolueren, de overheid stelt andere eisen, nieuwe technologieën duiken op … En er veranderen dingen in de eigen wereld van je organisatie: doelen en prioriteiten, budgetten, het personeelsbestand.

Onder die veranderingen kom je niet zomaar uit! Attracties en musea kunnen niet anders dan slim met deze veranderingen omgaan als ze relevant willen blijven. Als verantwoordelijke voor kwaliteit zie je die noodzaak om mee te veranderen en zie je ook wat er moet gebeuren om op allerhande uitdagingen antwoorden te vinden.

Toerisme Vlaanderen zette een model op papier waarmee je ervoor kan zorgen dat jij en je medewerkers op één lijn komen te staan rond de noodzaak van verandering. Je kantelt de situatie van eentje waarbij je medewerkers jouw beslissing ervaren als een 'moeten', naar een situatie waarbij ze met plezier mee 'willen' bouwen aan de verandering.

In de kadertekst rond de theorie van de Besluitfuik verkrijg je meer inzicht in hoe deze aanpak in zijn werk gaat. We verzamelden ook enkele praktijkvoorbeelden die mee de theorie verduidelijken en illustreren. En aan de hand van enkele oefeningen kan je ook meteen onderzoeken waar jij en je organisatie je bevinden t.o.v. dit model.