Tips voor een feedbackgesprek A&M

Werken aan de kwaliteit van je dienstverlening en aan de competenties van de medewerkers die daarvoor instaan, houdt in dat je af en toe een evaluatiemoment inlast. Dat is bijvoorbeeld zinvol na de inwerkperiode van een nieuwe medewerker (denk aan een jobstudent), na het invoeren van een verandering of in het kader van permanente evaluatie. Je kunt hiervoor je medewerkers volgen met een observatie-instrument.

Maak er voor je medewerker een leersituatie van, door na het observeren een feedbackgesprek in te lassen.