Vakantie met zorg

Zorgeloos op vakantie, ook voor mensen die zorg nodig hebben.

Jouw contactpersoon

Een onbekommerde vakantie heb je pas als je niet meer hoeft te piekeren over hulpmiddelen, assistentie en/of verpleegkundige zorg. Voor veel mensen is dat nog altijd de reden waarom ze niet of nauwelijks van hun vakantie kunnen genieten.
Toerisme Vlaanderen heeft zich voorgenomen om vakantie, met alles wat erbij komt kijken, vlotter toegankelijk te maken voor iedereen. De mogelijkheden voor wie hulpmiddelen of persoonlijke zorg op vakantie nodig heeft, moeten gevoelig uitgebreid worden. Dit is een opdracht die verschillende jaren in beslag neemt, want er is veel samenwerking met allerlei diensten en organisaties voor nodig.

De vakantieganger aan het woord

Hoe moet het aanbod van vakantie met zorg in Vlaanderen er uitzien? En hoe kunnen aanbieders op de voorliggende vragen inspelen? Twee onderzoeken (resp. uit 2007 en 2015) brachten de antwoorden in kaart. Op deze bevindingen baseerde Toerisme Vlaanderen zijn actieplan 'Vakantie met zorg'.
Een ‘vakantie met zorg’ stellen we gelijk aan een ‘toegankelijke vakantie met zorgomkadering’. Twee onderdelen zijn dus belangrijk:

 1. een toegankelijke vakantie-infrastructuur (vervoer van/naar en ter plaatse op de vakantiebestemming – het vakantieverblijf – vakantiebeleving)
 2. zorgomkadering in de vorm van de aanwezigheid van medische verzorging, assistentie en hulpmiddelen. Dit kan een eigen dienst zijn, of via een externe partner gerealiseerd worden.

De voornaamste aandachtspunten uit het onderzoek

 • In een goed aaneensluitend toeristisch aanbod zijn vervoer, verblijf, activiteiten en bezienswaardigheden goed afgestemd op bezoekers met en zonder beperking. Ook betrouwbare informatie en klantvriendelijk onthaal horen hierbij. Al die onderdelen van een geslaagde vakantie haken in elkaar als de schakels van een ketting: als er een deeltje minder sterk uitgebouwd is, heeft dat invloed op de hele vakantiebeleving. Daarom probeert Toerisme Vlaanderen, in samenwerking met alle betrokken organisaties en overheden, van Vlaanderen een vakantiebestemming te maken die voor iedereen toegankelijk is. Een regionale analyse van wat elk stukje Vlaanderen te bieden heeft, maakt het mogelijk om leemtes te detecteren en weg te werken.
 • Vakantiesfeer is heel belangrijk, want ook wie grotere hulpmiddelen of een zorgende omkadering nodig heeft, kiest nog altijd voor een vakantieomgeving met een aangename sfeer. Niemand gaat graag op vakantie in een ziekenhuis. Zorgomkadering moet aanwezig zijn, maar discreet op de achtergrond. Andere gasten willen best in een aangepaste kamer verblijven, mits de aanpassingen niet opvallen. Een mix van vakantiegangers is vaak wenselijk maar niet altijd evident: zo zijn er toeristen die niet willen geconfronteerd worden met ‘de broosheid van het leven’, individuele vakantiegangers kunnen zich storen aan het gedrag van groepen.
  Inspiratie voor aanpassingen die voor iedereen een groter comfort betekenen en die er ook mooi uitzien vind je in onze brochure over vakantie met zorg en bij de tips voor vakantieverblijven met zorg. Hou deze rubriek ook in het oog voor het opleidingsaanbod, bijvoorbeeld over klantvriendelijk onthaal.
 • De vraag naar zorg op vakantie kan verschillende vormen aannemen: medische begeleiding, persoonlijke assistentie, hulpmiddelen, een aangepast dieet,...
  Veel van deze diensten zijn in een gewone vakantieomgeving mogelijk. Met thuisverpleging, een thuiszorgwinkel of mediotheek in de buurt kan al veel opgelost worden. Een overzicht van wat op dit moment beschikbaar is, vind je bij de veel gestelde vragen over vakantie met zorg. Deze informatie wordt bijgewerkt naarmate nieuwe initiatieven zich aandienen. Soms overstijgt de zorgvraag de mogelijkheden van een gewone aanbieder of is een meer gespecialiseerde omkadering nodig. Met subsidies en directe investeringen investeert de Vlaamse overheid in zorgvakantiecentra die inspelen op deze vragen en die een eigen zorgomkadering (hulmiddelen, medische en ADL-assistentie) aanbieden. Vakantiegangers met een zware zorgnood zullen hier baat bij hebben. Maar ook kleinere, noodzakelijke aanpassingen zoals een dieetkeuken vallen binnen zulke zorgomkadering. De bestaande vakantieverblijven met zorg vormen een lerend netwerk dat geregeld samenkomt.
 • Betaalbaar... en geen gedoe! Een vakantieganger met een zorgvraag vreest vaak dat zijn vakantie duurder zal zijn en dat het een hele rompslomp wordt om de nodige zorg vooraf te regelen.
  De kostprijs doet veel mensen met een beperking beslissen om hun vakantie uit te stellen of zelfs niet op vakantie te gaan. Het belangrijkste probleem is de meerkost van de vereiste zorg: zowel assistentie als hulpmiddelen brengen extra kosten mee, die volledig of grotendeels voor rekening van de vakantieganger zijn. Het toerisme in Vlaanderen kan inspelen op deze vraag door een gevarieerde keuze aan vakanties te bieden, waarbij ook goedkopere logiesvormen voldoende toegankelijkheid bieden. Toerisme Vlaanderen brengt de mogelijkheden per regio in kaart en zoekt een oplossing waar een schakel in de ketting ontbreekt of te zwak blijkt. De kostprijs van zorgpersoneel kan deels opgevangen worden door een ruime inschakeling van vrijwilligers. We zoeken naar een manier om deze vrijwilligers te ondersteunen, zodat zij zich aangemoedigd en gewaardeerd mogen voelen. Vermijden dat zorg zonder veel omslachtigheid te regelen is, blijft ook een aandachtspunt. Met de steun van de Vlaamse Regering wil Toerisme Vlaanderen een contactpunt oprichten waar men op een eenvoudige manier een vakantie met zorg kan voorbereiden, met alles wat daarbij komt kijken. De inspanningen hiervoor zijn aan de gang, maar er is nog werk aan de winkel. We houden je op de hoogte!

Ondersteuning door Toerisme Vlaanderen

 • Vakantieverblijven die een zorgomkadering aanbieden, kunnen een beroep doen op subsidies van Toerisme Vlaanderen via de logiessubsidie binnen het Vlaamse Logiesdecreet. Deze subsidies kunnen verkregen worden voor infrastructurele werken die de toegankelijkheid verhogen en voor de aankoop van hulpmiddelen die een zorgomkadering verzekeren.
 • In 2013 richtte Toerisme Vlaanderen het Lerend Netwerk ‘zorgvakanties’ op. Tijdens de bijeenkomsten van dit netwerk, dat 3 keer per jaar samenkomt, kun je kennis en ervaringen uitwisselen met andere uitbaters, worden knelpunten opgespoord en komen gastsprekers aan bod over diverse thema’s. Via een Yammer-platform houden we elkaar het hele jaar door op de hoogte van nieuws uit de sector, geslaagde projecten of andere tips en tricks.
 • Erkende zorgverblijven die aan de toegankelijkheidsnormen voldoen, krijgen van Toerisme Vlaanderen een toegankelijkheidslabel A of A+ toegekend. Via www.visitflanders.com en via onze All in brochure met toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel worden deze verblijven extra in de kijker gezet.

Wil jij onze ogen en oren zijn?
Heb je ergens in binnen- of in buitenland, een elegante oplossing voor een toegankelijkheidsprobleem opgemerkt?
Laat het ons zeker weten (liefst met een verduidelijkende foto).