Twenty predictions for the next 20 years

Dit webartikel van Fastcompany (dec. 2015) geeft in 20 voorspellingen aan welke trends de komende twee decennia voor een grondige verandering zullen zorgen in de externe omgeving, met name op het gebied van communicatie. Daardoor zijn ze ook bijzonder relevant voor de m.b.t. onthaal te volgen langetermijnstrategie.