Verslag intervisiemoment over gidsenwerking (groepsbezoeken en gidsenopvolging)

Toerisme Vlaanderen organiseerde op 21 mei 2019 in Brussel voor alle deelnemers aan de workshops ‘Kwaliteit in Gidsenwerking’ een intervisiemoment om ervarings- en kennisuitwisseling te faciliteren.

De 17 deelnemers verdeelden zich over twee gespreksgroepen die gestructureerd een 5-stappen intervisiemethode volgden. De onderwerpen die aan bod kwamen, werden door de deelnemers zelf aangebracht.

In onderstaande links vind je een verslag terug van de groepsgesprekken:

  • Groep 1 bekeek hoe je omgaat met het overschrijden van de maximale groepsgrootte, hoe stimuleer je gidsen tot zelfevaluatie, welke manieren van gidsen selecteren kan je gebruiken?
  • Groep 2 boog zich over de vraag hoe je het teruglopen van groepsbezoeken kan beperken en op welke manier je best communiceert met gidsen die niet voldoen aan je verwachtingen als organisatie.