Verslag intervisiemoment over 'Plekdelers in harmonie'

Toerisme Vlaanderen organiseerde op 3 december 2019 in Genk voor alle deelnemers aan de workshops ‘Kwaliteit in Gidsenwerking’ een intervisiemoment om ervarings- en kennisuitwisseling te faciliteren.

De 14 deelnemers namen deel aan een groepsgesprek dat gestructureerd werd door een 5-stappen intervisiemethode. Het onderwerp van het gesprek was "Plekdelers in harmonie".

Via onderstaande links vind je de presentatie van de probleemintroductie en het verslag van het groepsgesprek: