Verslag netwerkevent "Samen werken aan een florerende bestemming"

Samen werken aan een florerende bestemming

Tijdens het netwerkevent van 2019 hadden we het over samenwerken met stakeholders, zowel binnen als buiten je organisatie en dit met het oog op het creëren van een florerende bestemming.

Reizen naar morgen

Toerisme draait om gastvrijheid, en dat is iets tussen mensen. Het ligt in de handen van iedereen die een bezoeker ontmoet, verwelkomt, onthaalt, rondleidt,… Het is de trots van mensen voor hun plek die hen drijft om hun plek te tonen aan gasten en een cultuur van gastvrijheid te ontwikkelen. Want waar je trots op bent, dat wil je graag delen met anderen. Trotse, lokale gemeenschappen zullen de wortels vormen van het toerisme van morgen.

Buurten, dorpen en steden die floreren verwelkomen bezoekers met enthousiasme. Daar werken mensen samen en zetten zich in voor hun plek, hun gemeenschap, hun thuis, hun roots. Daar koesteren bewoners hun liefde voor de plek en willen die doorgeven. Daar kunnen bezoekers thuiskomen. Een florerende gemeenschap ontstaat waar mensen en organisaties zich verbonden voelen met hun plek en met elkaar.

Florerende bestemming

We keken tijdens het netwerkmoment naar wat een florerende bestemming is en wat het betekent voor toerisme. Er kwamen ook enkele toerisme-partners aan het woord die op hun eigen manier al bijdragen tot dit verhaal.

Key-note: Reizen naar morgen (Lies Boonen en Mia Lammens)

Lies Boonen en Mia Lammens van Toerisme Vlaanderen lichtten het traject dat Toerisme Vlaanderen in 2017 opstartte rond 'Reizen naar Morgen' toe. Mia vertelde wat we bedoelen met een florerende gemeenschap, plekhouders,... en Lies illustreerde met inspirerende voorbeelden van al bestaande goede praktijken hieromtrent.

Presentatie: Reizen naar morgen

Inspiratiesessie Aalst (Sandy Osselaer en Leen Chiau)

Sandy Osselaer en Leen Chiau vertelden hoe ze gidsen met passie voor de plek en een bestaand engagement hebben gevraagd om hun verbondenheid met de plek te expliciteren. Daarnaast lichtten ze toe hoe de gidsen ook worden ingezet om bij ondernemers en bewoners die verbondenheid met de plek te creëren.

Presentatie Aalst

Inspiratiesessie Genk (David Hubeny en Silke Vanspauwen)

David Hubeny deed het verhaal van de Vennestraat, een winkelstraat met een leegstand-probleem die floreerde naar dé straat van de zintuigen en een toeristische trekpleister. De initiatieven die Stad Genk nam, zorgden ervoor dat er een gemeenschap groeide met een hart voor de plek, , waar zowel ondernemers en bewoners als bezoekers zich thuis voelen.

Inspiratiesessie Leiestraat (Emmanuel Derdey en Elien Meuwissen)

Emmanuel Derdeyn schetste hoe Toerisme Leiestreek tot het Greeters-netwerk toetrad en hiermee aan "participatief toerisme" ging doen. Ze spraken een bestaande gemeenschap met passie voor de plek aan en vroegen hen om zich te engageren voor het delen van deze passie met bezoekers.

Presentatie Leiestreek

Inspiratiesessie Turnhout (Kristien Sysmans)

Kristien Sysmans demonstreerde dat evenementen niet enkel een manier zijn om mensen bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden, maar dat zij ook goesting geven aan bewoners, organisaties en ondernemers om actief hun liefde voor de plek uit te dragen.

Presentatie Turnhout

Verslag van de inspiratiesessies

Elke inspiratiesessie werd ook gevolgd door een verslagnemer die indrukken verzamelde: