Je komt in aanmerking voor ondersteuning bij mystery visiting als je onthaalcentrum of gemeente deel uit maakt van het netwerk internationaal onthaal (zie overzichtskaart). 

Zijn er in je gemeente meerdere onthaalcentra, dan vindt de mystery visit plaats in het onthaalcentrum met de ruimste dienstverlening of het ruimste aanbod.