Vrijwilligers en gastheerschap: de case van Amsterdam

Het I amsterdam Welcome Team is hét visitekaartje van Amsterdam. Zij helpen bezoekers op weg in de stad.

ATAS (Amsterdam Tourist Assistance Service) is een bureau waar van 1990 tot 2013 een team van vrijwilligers na een delict zoals zakenrollen hulp bood aan buitenlandse toeristen. Een mooie vorm van gastheerschap. Mobiele telefonie en internet, die voor een grotere zelfredzaamheid van de toeristen zorgden, maakten de service uiteindelijk echter goeddeels overbodig. Het Welcome Team zorgde voor een doorstart.

Deze online presentatie over ATAS en het Welcome Team geeft achtergronden bij het hoe, het waarom en de voordelen van dit soort vrijwilligerswerk.