Wat heeft de klant nodig voor de rondleiding?

Ook in de periode tussen de reservatie en de rondleiding heeft de klant bepaalde behoeften. Hij wil zekerheid dat de reservatie goed is ontvangen, krijgt graag informatie over de rondleiding, wil zich kunnen voorbereiden, ,...

De vier belangrijkste aspecten waar je als organisatie met een gidsenwerking rekening mee kan houden, namelijk informatie, oriëntatie, comfort en betrokkenheid komen aan bod in deze tekst rond wat de klant nodig heeft voor de rondleiding.

Je vindt de inhoud van deze tekst ook schematisch voorgesteld in een overzichtelijke mindmap.