Wat houdt het in?

Hoe wordt je dienstverlening en onthaalaanbod ervaren door je bezoekers? Je zou het hen zelf kunnen vragen, maar je kan daarvoor ook ervaren mystery visitors inschakelen. Deze anonieme pseudo-bezoekers weten goed waar ze overal op moeten letten en gieten al hun bevindingen in een zo objectief mogelijk verslag. Zo weet je waar je staat, wat eventuele werkpunten zijn en of je het beoogde kwaliteitsniveau ook op langere termijn weet aan te houden.

Toerisme Vlaanderen biedt een MV-traject aan bestaande uit 2 bezoeken met een tussentijd van 6 tot 15 maanden. Je betaalt hiervoor slechts 165 EUR, d.w.z. de helft van de kostprijs. Naast een individueel rapport (per bezoek), krijg je ook toegang tot een platform met de gemiddelde scores van alle mystery visits onthaal in Vlaanderen. Möbius staat in voor de organisatie, uitvoering en rapportering. Dit bureau heeft een ruime ervaring met mystery visiting, ook specifiek m.b.t. toeristisch onthaal.

De mystery visit kijkt naar alle fasen van de bezoekerscyclus: van de voorbereiding tot na het verlaten van het bezoek aan het onthaalcentrum.

Eén misvatting willen we nog zeker uit de wereld helpen: onze mystery visits zijn niet bedoeld om de prestaties van individuele medewerkers te evalueren. Ze willen alleen een hulpmiddel bieden om - liefst samen met het onthaalteam - te werken aan een betere kwaliteit en service.

Een meer uitgebreide toelichting kan je hier downloaden.

Mystery visits - toelichting.pdf