Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor campings

Je officiële erkenning aanvragen als camping? Ontdek de openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de erkenning met een beschermd label.

Jouw contactpersoon

Bied je toeristische logies aan in Vlaanderen en wil je de beschermde benaming van camping gebruiken in je communicatie? Dan moet je bovenop de algemene uitbatingsnormen voor terreingebonden logies ook voldoen aan enkele bijkomende voorwaarden. Die geven je toegang tot de erkenning als camping. De vereisten tellen ook voor verwante termen, zoals die van kampeerterrein.

Kwaliteitsgarantie en comfortclassificatie

Als je voldoet aan de minimumvereisten voor het erkende campinglabel, bied je je gasten een kwaliteitsgarantie. Tegelijkertijd zorgt de erkenning voor een gelijk speelveld voor iedereen in de sector. Voldoe je met je camping aan alle openings- en uitbatingsvoorwaarden en laat je dat bevestigen door één van de inspecteurs van Toerisme Vlaanderen? Dan heb je automatisch ook recht op een comfortclassificatie met één ster. Bijkomende faciliteiten en diensten leveren je meer sterren op. Hieronder vind je de belangrijkste minimumvereisten voor erkende campings op een rij.

Receptie en informatie

Je camping beschikt over een herkenbare receptieruimte, balie met voldoende privacy of automatische check-in. Daar vinden gasten zowel de openingsuren van de receptie als de contactgegevens van de uitbater of verantwoordelijke. Daarnaast informeer je toeristen over het toeristische aanbod in de streek en over de dienstverlening op je camping (bv. openingstijden).

Je hebt ook een website met actuele gegevens, waarheidsgetrouwe foto’s en informatie over de ligging van het terrein.
 

Kampeerplaatsen

Je terrein beschikt over minstens 30 toeristische kampeerplaatsen. Ofwel is minstens 15% van alle plaatsen op je terrein een toeristische kampeerplaats. Hooguit een derde van dat minimumaantal kampeerplaatsen mag je vervangen door:

  • verhuurlogies dat je zelf uitbaat en waar toeristen maximaal 31 opeenvolgende dagen logeren
  • camperplaatsen
  • plaatsen op een tentenweide (5 plaatsen op de weide staan gelijk aan 1 toeristische kampeerplaats)

Nutsvoorzieningen

Minstens 85% van de toeristische kampeerplaatsen op je terrein beschikt over een individuele elektriciteitsaansluiting. Die levert minimaal 6 ampère stroom. De aansluiting is maximaal 50 meter verwijderd van de kampeerplaats. Sinds 1 januari 2019 ben je ook verplicht een verharde plaats in te richten voor drinkwaterbevoorrading en voor het lozen van afvalwater van campers.

Erkenning en comfortclassificatie

Voldoe je aan de voorwaarden van het campinglabel? Dan ben je klaar om je camping te laten erkennen door Toerisme Vlaanderen. Eén van onze logiesadviseurs komt dan bij je langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek. De adviseur zal meteen ook het comfortniveau van je camping bepalen. Een camping die voldoet aan de bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor campings krijgt alvast één ster, op een maximum van 5.

Goed om weten

De minimumvoorwaarden voor campings vormen een aanvulling op de basisnormen voor logies en de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden voor terreingebonden logies. Daar moet je altijd aan voldoen, ook als je geen officiële erkenning met het label voor campings aanvraagt. Je kunt trouwens een erkenning aanvragen voor meerdere beschermde labels, zolang je aan de relevante voorwaarden voldoet.

Regelgeving

Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor campings (Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies)
Classificatienormen voor campings (Ministerieel Besluit tot bepaling van de classificatienormen voor comfort in een erkend toeristisch logies)