Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor vakantieparken

Je officiële erkenning aanvragen als vakantiepark? Ontdek de openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de erkenning met een beschermd label.

Jouw contactpersoon

Bied je toeristische logies aan in Vlaanderen en wil je de beschermde benaming van vakantiepark voeren in je communicatie? Dan moet je bovenop de algemene uitbatingsnormen voor terreingebonden logies ook voldoen aan enkele bijkomende voorwaarden. Die geven je toegang tot de erkenning als vakantiepark. De vereisten tellen ook voor verwante termen.

Kwaliteitsgarantie en comfortclassificatie

Als je voldoet aan de minimumvereisten voor het erkende label van vakantiepark, bied je je gasten een kwaliteitsgarantie. Tegelijkertijd zorgt de erkenning voor een gelijk speelveld voor iedereen in de sector. Voldoe je met je vakantiepark aan de volledige openings- en uitbatingsvoorwaarden en laat je dat bevestigen door één van de logiesadviseurs van Toerisme Vlaanderen? Dan heb je automatisch ook recht op een comfortclassificatie met één ster. Bijkomende faciliteiten en diensten leveren je meer sterren op. Hieronder vind je de belangrijkste minimumvereisten voor erkende vakantieparken op een rij.

Bereikbaarheid

Jij en je medewerkers zijn bereikbaar, zowel online en aan de telefoon als aan de receptie:

  • Je beschikt over een herkenbare receptieruimte of balie met voldoende privacy.
  • Je receptieservice is permanent telefonisch bereikbaar voor iedereen.
  • Je bent als uitbater of verantwoordelijke permanent aanspreekbaar voor je gasten.
  • Je gasten herkennen je medewerkers, bijvoorbeeld aan hun kleding of badge.
  • Je vakantiepark heeft een website met correcte informatie, realistische foto’s en informatie over de ligging.

Terrein en plaatsen

Minstens 70% van je totale aantal plaatsen bevat een verblijf dat je rechtstreeks of via een tussenpartij verhuurt. Toeristen logeren maximaal 31 opeenvolgende dagen in zo’n verblijf.

Maximaal 30% van je totale aantal plaatsen is een toeristische kampeerplaats, seizoensplaats, camperplaats of een plaats op een tentenweide (waarbij 5 plaatsen op de weide gelijkstaan aan 1 toeristische kampeerplaats). Voor zulke plaatsen gelden deze voorschriften:

  • Toeristische kampeerplaatsen en camperplaatsen groepeer je in zones zonder verblijfplaatsen.
  • Minstens 85 % van de toeristische kampeerplaatsen beschikt over een individuele elektriciteitsaansluiting die 6 ampère stroom (of meer) levert en maximaal 50 meter verwijderd is van de plaats.

Informatie voor toeristen

Je geeft logerende gasten minstens informatie over aankomst- en vertrektijden en over de dienstverlening in je vakantiepark. Denk bijvoorbeeld aan de openingsuren van bepaalde voorzieningen. Daarnaast maak je informatie beschikbaar over het toeristische aanbod in de streek.

Erkenning en comfortclassificatie

Voldoe je aan de voorwaarden van het vakantieparklabel? Dan ben je klaar om je vakantiepark te laten erkennen door Toerisme Vlaanderen. Eén van onze logiesadviseurs komt dan bij je langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek. De adviseur zal meteen ook het comfortniveau van je vakantiepark bepalen. Een vakantiepark dat voldoet aan de bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden voor vakantieparken krijgt alvast één ster, op een maximum van 5.

Goed om weten

De minimumvoorwaarden voor vakantieparken vormen een aanvulling op de basisnormen voor logies en de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden voor terreingebonden logies. Daar moet je altijd aan voldoen, ook als je geen officiële erkenning met het label voor vakantieparken aanvraagt. Je kunt trouwens een erkenning aanvragen voor meerdere beschermde labels, zolang je aan de relevante voorwaarden voldoet.

Regelgeving

Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor vakantieparken (Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies)
Classificatienormen voor vakantieparken (Ministerieel Besluit tot bepaling van de classificatienormen voor comfort in een erkend toeristisch logies)