Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor camperterreinen

Je officiële erkenning aanvragen als camperterrein? Ontdek de openings- en uitbatingsvoorwaarden voor de erkenning met een beschermd label.

Jouw contactpersoon

Bied je toeristische logies aan in Vlaanderen en wil je de beschermde benaming van camperterrein voeren in je communicatie? Dan moet je bovenop de algemene uitbatingsnormen voor terreingebonden logies ook voldoen aan enkele bijkomende voorwaarden. Die geven je toegang tot de erkenning als camperterrein. De vereisten tellen ook voor verwante termen.

Kwaliteitsgarantie en comfortclassificatie

Als je voldoet aan de minimumvereisten voor het erkende label van camperterrein, bied je je gasten een kwaliteitsgarantie. Tegelijkertijd zorgt de erkenning voor een gelijk speelveld voor iedereen in de sector. Voldoe je met je camperterrein aan de volledige openings- en uitbatingsvoorwaarden en laat je dat bevestigen door één van de inspecteurs van Toerisme Vlaanderen? Dan heb je automatisch ook recht op een comfortclassificatie met één ster. Bijkomende faciliteiten en diensten leveren je meer sterren op. Hieronder vind je de belangrijkste minimumvereisten voor erkende camperterreinen op een rij.

Informatie voor toeristen

Als uitbater of verantwoordelijke informeer je logerende toeristen over aankomst- en vertrektijden en over de dienstverlening die je aanbiedt op je terrein. Denk bijvoorbeeld aan de openingsuren van eventuele voorzieningen.

Terrein en nutsvoorzieningen

Een camperterrein bestaat uitsluitend uit camperplaatsen. Heb je er meer dan 9? Dan gelden er vanaf 1 januari 2019 enkele bijkomende vereisten.

Zo moet je een verharde plaats inrichten voor drinkwaterbevoorrading en de lozing van afvalwater. Daarnaast moet minstens 50 % van de camperplaatsen beschikken over een individuele elektriciteitsaansluiting die 6 ampère stroom (of meer) levert. De aansluiting is maximaal 50 meter verwijderd van de camperplaats.

Erkenning

Je kan jouw camperterrein laten erkennen door Toerisme Vlaanderen. Er komt dan een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek.

Goed om weten

De minimumvoorwaarden voor camperterreinen vormen een aanvulling op de basisnormen voor logies en de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden voor terreingebonden logies. Daar moet je altijd aan voldoen, ook als je geen officiële erkenning met het label voor camperterreinen aanvraagt. Je kunt trouwens een erkenning aanvragen voor meerdere beschermde labels, zolang je aan de relevante voorwaarden voldoet.

Regelgeving

Openings- en uitbatingsvoorwaarden voor camperterreinen (Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies)