Toerisme voor Allen Decreet

Ontdek hoe het Toerisme voor Allen-decreet de vakantiedrempel verlaagt en hoe je je officiële erkenning aanvraagt met je jeugdverblijf, vakantiecentrum of sociaal-toeristische vereniging.
Vrouw en kind met syndroom van Down genieten in het zwembad.

Jouw contactpersoon

Toerisme is er voor iedereen. Daarom willen we bij Toerisme Vlaanderen zoveel mogelijk mensen de kans geven om met vakantie te gaan. Met subsidies en andere gerichte inspanningen verlagen we de vakantiedrempel. Dat doen we in het bijzonder voor jongeren, personen met een beperking en kansarmen. Dit alles wordt gebundeld in het zogeheten Toerisme voor Allen-decreet en enkele aanvullende overheidsbesluiten.

Erkenning van verenigingen en vakantiecentra

Om zoveel mogelijk mensen op vakantie te kunnen laten gaan, werkt Toerisme Vlaanderen doelgericht en ondersteunend. Het Toerisme voor Allen-decreet schept een kader en biedt nieuwe mogelijkheden aan instellingen en organisaties die sociaal toerisme organiseren of ontvangen.

Jeugdverblijven en vakantiecentra kunnen hun erkenning aanvragen als verblijf Toerisme voor Allen. Die levert het bewijs van hun inspanningen om bepaalde aandachtsgroepen in de samenleving van een vakantie te laten genieten. De erkende verblijven voldoen aan specifieke toegankelijkheidscriteria op het gebied van veiligheid, hygiëne en comfort.

Ook sociaal-toeristische verenigingen kunnen worden erkend. Met die erkenning kunnen de verenigingen in kwestie ook financiële ondersteuning krijgen voor hun werking, dankzij subsidies.

Toerisme Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens en de gegevens van de logies die in een aanvraag tot erkenning en subsidiëring in het kader van het Toerisme voor Allen Decreet verzameld worden. Lees meer over de verwerking van de persoonsgegevens.

De werking Toerisme voor Allen vindt zijn oorsprong in:

  • het Decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van « Toerisme voor Allen »
  • het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen » van 28 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 24 juni 2005 en 18 april 2008.
  • het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verenigingen in het kader van « Toerisme voor Allen » van 28 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 18 april 2008.

Subsidieoproep voor verblijven

Toerisme Vlaanderen organiseert jaarlijks een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen. Zo investeren we in een hoogstaand en veilig aanbod van jeugdverblijven die voldoen aan de specifieke noden van verschillende doelgroepen. Als erkend jeugdverblijf kan je een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen.