Brandveiligheidsnormen Toerisme voor Allen

Wil je een erkend ‘Toerisme voor Allen’-verblijf uitbaten? Ontdek aan welke brandveiligheidsnormen je moet voldoen met je accommodatie.
Het logiesdecreet en brandveiligheid

Jouw contactpersoon

Om in aanmerking te komen voor een erkenning ‘Toerisme voor Allen’, moet je voldoen aan specifieke criteria voor brandveiligheid. Als eigenaar of exploitant moet je beschikken over een brandveiligheidsattest. Dat geldt als bewijs dat je verblijf voldoet aan de brandveiligheidseisen die in het decreet en het uitvoeringsbesluit staan opgesomd.

Erkende jeugdverblijven (type A, B en C)

Erkende jeugdverblijven (type A, B en C) moeten voldoen aan de specifieke brandveiligheidsnormen ‘Toerisme voor Allen’. Je vraagt het brandveiligheidsattest op via aangetekend schrijven bij de burgemeester van de gemeente waar je verblijf gelegen is. In sommige steden en gemeenten kun je de aanvraag ook indienen via het e-loket.

Na ontvangst van je aanvraag komt de preventiedienst van de bevoegde brandweerzone langs om je verblijf te controleren. Dat gebeurt aan de hand van de huidige brandveiligheidsnormen.

Erkende vakantiecentra en hostels

Ook erkende vakantiecentra en hostels moeten sinds 1 april 2017 voldoen aan de brandveiligheidsnormen van het logiesdecreet. Tegelijkertijd kunnen vakantiecentra en hostels die al erkend zijn, hun erkenning als Toerisme voor Allen-verblijf behouden onder de oude regelgeving. De aanvraag van nieuwe brandveiligheidsattesten voor vakantiecentra en hostels gebeurt automatisch onder het logiesdecreet. Dat brandattest (Attest A) is 8 jaar geldig. Een brandveiligheidsattest dat wordt afgeleverd in het kader van het logiesdecreet (voor erkende vakantiecentra en hostels) wordt zowel aanvaard voor het logiesdecreet als voor een erkenning door Toerisme voor Allen.

Je vraagt het brandveiligheidsattest op via aangetekend schrijven bij de burgemeester van de gemeente waar je verblijf gelegen is. In sommige steden en gemeenten kun je de aanvraag ook indienen via het e-loket.