Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Toerisme voor Allen Decreet

Toerisme Vlaanderen informeert je hieronder over hoe het de persoonsgegevens en de gegevens van de logies verwerkt die een erkenning of subsidiëring aanvragen in het kader van het Toerisme voor Allen Decreet.
Volwassenen in jeugdherberg

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen informeert je hieronder over hoe het de persoonsgegevens en de gegevens van de logies verwerkt die een erkenning of subsidiëring aanvragen in het kader van het Toerisme voor Allen Decreet.

Toerisme voor Allen werd vroeger 'sociaal toerisme' genoemd. Het wordt georganiseerd met de bedoeling de vakantiedrempel te verlagen door zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om met vakantie te gaan, in het bijzonder jeugd, personen met een handicap en kansarmen.

Toerisme Vlaanderen informeert je hieronder over hoe het de persoonsgegevens verwerkt die worden gebruikt in het kader van het Decreet Toerisme voor Allen.

1. Verwerking van jouw persoonsgegevens

Toerisme Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens en de gegevens van de logies die in een aanvraag tot erkenning en subsidiëring in het kader van het Decreet Toerisme voor Allen aanvragen.

De erkennings- en subsidiëringsprocedure in het kader van het Decreet Toerisme voor Allen verlangen dat je als exploitant, naast de gegevens van de hostel of het jeugdverblijfcentrum, ook een aantal persoonlijke gegevens opgeeft.

1.1 Aanvraag tot erkenning

Bij een aanvraag tot erkenning door jou als exploitant - natuurlijk persoon, worden de volgende gegevens verwerkt:

 1. voornaam en naam;
 2. adres, postcode, gemeente,;
 3. e-mailadres of telefoonnummer.

Bij een aanvraag tot erkenning door jou als exploitant of jouw aangestelde (dossierbeheerder) - rechtspersoon, worden de volgende gegevens verwerkt:

 1. naam van de rechtspersoon
 2. adresgegevens van de rechtspersoon
 3. de gegevens van de contactpersoon : voornaam en naam, e-mailadres, adres en telefoon- en/of gsm-nummer.

 

1.2 Aanvraag tot subsidiëring

Bij een aanvraag tot subsidiëring door jou als exploitant - natuurlijke persoon worden de volgende gegevens verwerkt:

 1. voornaam en naam;
 2. adres, postcode, gemeente,;
 3. e-mailadres of telefoonnummer ;
 4. rekeningnummer.

Bij een aanvraag tot subsidiëring door jou als exploitant of jouw aangestelde (dossierbeheerder) - rechtspersoon, worden de volgende gegevens verwerkt:

 1. naam, rechtsvorm, het ondernemingsnummer en het adres;
 2. gegevens van de contactpersoon : voornaam en naam, e-mailadres, functie, adres en telefoon- en /of gsm-nummer;
 3. rekeningnummer.

 

1.3 Doeleinden van de verwerking

De gegevens worden voor de volgende doeleinde verwerkt:

 • Het opvolgen en controleren van de aanmeldingsplicht die op grond van het nieuwe logiesdecreet op elk toeristisch logies gelegen in Vlaanderen rust (artikel 5 Logiesdecreet; artikel 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies).
  Dit doeleinde stemt overeen met de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Toerisme Vlaanderen is opgedragen (artikel 6.1, e) Algemene Verordening Gegevensbescherming);
 • De erkenning en subsidiëring van hostels of jeugdverblijfcentra op basis van artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013 betreffende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, TVA-decreet en artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van “Toerisme voor Allen”.
  Dit doeleinde stemt overeen met de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Toerisme Vlaanderen is opgedragen (artikel 6.1, e) Algemene Verordening Gegevensbescherming);
 • Delen van de gegevens met de partnerorganisaties, zijnde het Centrum voor Jeugdtoerisme en het Departement Cultuur, jeugd en media. Die doorgifte van gegevens vindt enkel plaats als je je hiermee uitdrukkelijk akkoord hebt verklaard bij de aanvraag van de erkenning en/of subsidiëring.

De persoonsgegevens blijven beschikbaar in de bestanden van Toerisme Vlaanderen gedurende het bestaan van jouw logies.

 

2. Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de opgegeven persoonsgegevens. Toerisme Vlaanderen is zich hiervan bewust en wil je graag bijstaan wanneer je deze rechten wenst uit te oefenen. Hieronder vind je een overzicht van jouw mogelijkheden.

Je kan inzage of/en correctie van de persoonsgegevens vragen die Toerisme Vlaanderen verwerkt. Je kan je verzetten tegen deze verwerking, of waar de wet dit toestaat, een beperking van of zelfs algehele wissing van persoonsgegevens vragen. Verder kan je vragen dat de persoonsgegevens die Toerisme Vlaanderen verwerkt, aan jou overgedragen worden of aan een andere organisatie waar de wet dit als dusdanig voorschrijft. Deze rechten kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@toerismevlaanderen.be.

Als je niet akkoord gaat met de wijze waarop Toerisme Vlaanderen jouw persoonsgegevens verwerkt, kan je steeds een klacht indienen via de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

3. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Toerisme Vlaanderen doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw rechten. Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

 

4. Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Heb je vragen? Je kan onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via privacy@toerismevlaanderen.be.