Workshop 'Toekomstbestendig toeristisch onthaal - hoe inspelen op de digitale transformatie? (18 en 25 juni 2020 - online)

Aanleiding voor de workshop

De workshop maakt deel uit van het programma ‘Kwaliteit in onthaal’, gericht op de kwaliteitsontwikkeling in het (internationaal) onthaal binnen bestemming Vlaanderen. Hij past in een bredere projectopzet waarin ook deskresearch, gevalstudies en toolontwikkeling worden ingezet. Zo willen we onthaalcentra in Vlaanderen helpen om beter in te spelen op de digitale transformatie, met 2025 als tijdshorizon.

De centrale vragen daarbij zijn:

 • hoe kunnen destinatiemanagementorganisaties (DMO’s) op het gebied van onthaal relevant blijven nu bezoekers meer en meer gebruik maken van digitale informatie en applicaties?
 • en hoe kunnen zij de digitale mogelijkheden zelf aangrijpen om een betere service en beleving te bieden?

Onthaalcentra zien we daarbij in een dubbele rol: enerzijds als specialistische dienstverleners in toeristisch onthaal (B2C) en anderzijds als regisseur van het onthaal in de eigen bestemming (B2B).

De inzichten die we verwerven en de tools die we ontwikkelen worden in het najaar van 2020 voorgesteld op in een sectorevent.

Doel van de workshop

De workshop is erop gericht om inzichten uit deskresearch en gevalstudies aan te rijken met informatie over de manier waarop toeristische onthaalcentra in Vlaanderen en Brussel tot hiertoe met de digitale transformatie zijn omgegaan, om kansen en bedreigingen te definiëren, uitdagingen en kritische succesfactoren te definiëren en concrete noden beter in kaart te brengen. De workshop is niet bedoeld als opleiding. Het gaat om kennis- en ervaringsuitwisseling.

Wanneer?

De digitale workshop omvat 2 sessies die logisch op elkaar aansluiten. Zij vinden plaats op donderdag 18 en 25 juni 2020. We starten om 8.45u en eindigen ten laatste om 12.30u.

Voor wie?

Je bent teammanager van een (internationaal georiënteerde) toeristisch onthaalcentrum in Vlaanderen/Brussel of een DMO-collega’s met een spelbepalende rol in de digitale transformatie.

Maximum 20 personen kunnen aan de workshop deelnemen, één per organisatie. Je neemt deel aan elk van de 2 sessies.

Wat gaan we concreet doen?

Sessie 1 - 18 juni: overzicht krijgen van uitdagingen en acties van toeristisch onthaal

 • Wat zijn de consumenten- en technologietrends gerelateerd aan de digitale transformatie?
 • Welke trends zien jullie dan als relevant voor toeristisch onthaal?
 • Wat zijn de cruciale uitdagingen?
 • Hoe verschuiven de functies van onthaal?
 • Wat zijn de lastige belemmeringen m.b.t. digitaal?
 • ...

Sessie 2 - 25 juni: input krijgen over een aantal mogelijke acties en het formaat van de instrumenten

 • We brainstormen over een paar heel specifieke probleemstellingen (afhankelijk van sessie 1).
 • Uppsala en Rotterdam verlenen hun medewerking als use case. We gebruiken wat statements van hen om ons te laten inspireren/uit te dagen.
 • Wat wordt de rol van toeristische onthaalcentra in 2025?
 • Welke acties verdienen prioriteit?
 • ...

Wat verwachten we van jou als deelnemer?

Het einddoel bestaat erin om een aantal instrumenten te maken die bestemmingen moeten helpen om met toeristisch onthaal relevant te blijven in deze digitale tijden. Deze 2 sessies zijn daarvoor cruciaal. Op het einde van dit project (najaar 2020) worden alle instrumenten, analyses en kennis ter beschikking gesteld.

In deze fase verwachten we van jullie vooral input en ideeën en openheid. Er zijn dus geen foute of juiste antwoorden. We verwachten wel een actieve inbreng en kennis van zaken. Daarmee bedoelen we niet dat je een krak moet zijn in ‘all things digital’, wel dat je iets te zeggen hebt over de ervaringen hiermee in je eigen organisatie, over waar je tegenaan loopt, wat goed werkt, wat er in de pijplijn zit, welke uitdagingen je ziet, waar je naartoe wil, hoe je bepaalde ideeën inschat enzovoort.

Wat mag jij van ons verwachten?

 • Een slim gekozen overzicht van relevante trends
 • De kans om te wegen op het uiteindelijke resultaat. Alle input helpt. Jullie informatie en ideeën zullen bepalend zijn in het maken van drie instrumenten: een evaluatietool, praktische handleidingen en een actieplan-sjabloon. Uiteindelijk maken we dit voor jullie en streven we naar relevantie en reële impact.
 • De kans om met collega's van gedachten te wisselen over lopende acties en uitdagingen.
 • Misschien al een eerste versie van de instrumenten die we willen maken, als test.

Hoe pakken we de online workshop praktisch aan?

We maken voor beide sessies gebruik van twee applicaties: Zoom voor teleconferencing en Mural voor groepswerk. Geen probleem als je hier niet mee vertrouwd zou zijn: het gaat om twee toegankelijke tools en na het afsluiten van de inschrijvingen krijg je er meer praktische info over.

Een week voor de start van de workshop krijg je een korte opdracht in Mural om op eigen tempo vertrouwd te raken met de interface die we gaan hanteren.

Deelnamekost

Geen. Kennisdeling volstaat!

Inschrijven

De inschrijvingen werden afgesloten. Neem eventueel contact op met de opleidingscoördinator (zie blokje 'meer informatie' rechts).