Zelfevaluatie voor musea en erfgoedbeheerders

Er bestaan verschillende zelfevaluatieformulieren voor musea en vergelijkbare organisaties.

De meest uitgewerkte methodiek is die van FARO, gepubliceerd als boek getiteld CERIZE. Voor een b(l)oeiend museum. CERIZE staat hier voor Cultureel Erfgoed Reflectie Instrument voor ZelfEvaluatie. Het boek bevat naast een quickscan en een uitgebreidere evaluatietool en een stappenplan voor de invoering van integrale kwaliteitszorg op maat van musea.

Meer info over CERIZE vind je op de site van FARO en een directe link naar de CERIZE-quickscan vind je hier.

Voor het algemeen museumbeleid bestaan er ook eenvoudigere vragenlijsten, bijvoorbeeld voor de musea van de Franse Gemeenschap of de Nederlandse rijksmusea. Je kan ze hier downloaden: