Zelfscan voor onthaalcentra

Met de zelfscan voor toeristische onthaalcentra (TOC) kan je zelf aan de hand van een 250-tal aandachtspunten bepalen in welke domeinen van het onthaal je organisatie sterk staat en in welke minder sterk. Deze doorlichting is een must als je werk wil maken van een actiegericht verbeterprogramma gericht op kwaliteitsvol onthaal.

De aandachtspunten zijn verdeeld over 7 rubrieken die overeenkomen met de indeling van de toolkit van Kwaliteit in Onthaal.

Je kan de scan hier downloaden:

Het is aanbevolen om de invulling van de scan te spreiden over meerdere sessies.