Open data

Afbeelding Manneken Pis
Toerisme Vlaanderen streeft een innovatief en transparant databeleid na. Onze organisatie stelt dan ook haar toeristische gegevens beschikbaar met de bedoeling dat hiermee toeristisch relevante producten of diensten worden gemaakt. Toerisme Vlaanderen kiest daarom resoluut voor Open data.