Operating office

De Operating Office zorgt ervoor dat alle collega’s van Toerisme Vlaanderen, zowel in het binnen- als het buitenland, in een aangename en dynamische werkcultuur en -omgeving aan de slag kunnen.

Juridische zaken

Toerisme Vlaanderen begeleidt de plaatsing van overheidsopdrachten en voert hierbij steeds een interne controle uit. Daarnaast verlenen we ook juridische ondersteuning in de heel uiteenlopende domeinen die Toerisme Vlaanderen aangaan.

Verder behandelt Toerisme Vlaanderen ook vragen over Openbaarheid van Bestuur en de klachtenbehandeling voor het agentschap. In 2017 behandelden en registreerden we 5 klachten.

Logistiek

Eind maart 2017 rondden we de herinrichtingswerken in het hoofdkantoor van Toerisme Vlaanderen op de Grasmarkt af. De focus lag op een betere verlichting en verluchting, betere akoestiek, meer aandacht voor toegankelijkheid, ergonomie en aangename werkplekken. Alle werknemers gingen aan de slag op hun nieuwe werkplek volgens het principe van 'clean desk' en 'flexwerk' en met nieuw ergonomisch materiaal.

Daarnaast openden we in 2017 een nieuwe fietsenstalling om de fiets nog meer in de kijker te zetten als ideaal vervoermiddel om naar het werk te komen. We kochten ook enkele nieuwe fietsen aan zodat onze werknemers vlotter en fitter op externe vergaderingen geraken. Werknemers van Toerisme Vlaanderen die tijdens de lunchpauze of na het werk gaan sporten, kunnen zich sinds mei 2017 verfrissen in nieuwe douches.

In de zomer van 2017 namen we een tevredenheidsenquête af bij onze personeelsleden. Maar liefst 96% van de werknemers is tevreden over het resultaat van de herinrichting.

Human Resources

Vorming

In het najaar van 2017 organiseerden we een opleiding SharePoint om onze werknemers goed voor te bereiden op de vernieuwing van ons intranet in 2018. 95% van de personeelsleden op het hoofdkantoor volgde deze sessie.

We zetten in 2017 ook verschillende opleidingssessies op rond onder andere Skype, Engels, presentatietechnieken en Power BI.

In 2017 volgde 52% van onze collega's in het hoofdkantoor een externe opleiding.

Welzijnsacties

Naast de acties die we uitvoerden in het kader van het Jaaractieplan Preventie & Welzijn, startten we in 2017 ook met acties rond de preventie van stress en burn-out. Zo organiseerden we een inspiratiesessie ‘Mentaal Kapitaal: Stress versus Veerkracht’ voor onze werknemers. De leidinggevenden volgden daarnaast ook een aparte sessie ‘Hoe het welzijn in je team vergroten?’.

In april en mei 2017 organiseerden we verschillende sessies ergonomie om onze werknemers ideaal te laten starten op hun nieuwe werkplek.

Diversiteit

Onze diversiteitsambtenaar behaalde in 2017 het opleidingsattest voor het eDiv-instrument van UNIA. Dankzij dit instrument kunnen we de antidiscriminatiewetgeving op een toegankelijke manier verkennen en toepassen.

Tijdens het hele PTOW-project (Plaats- en TijdsOnafhankelijk Werken) betrokken we in elke fase onze werknemers met een fysieke beperking en specifieke noden. We hielden maximaal rekening met hun behoeften.

In 2017 ging er één stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) aan de slag bij Toerisme Vlaanderen. Op deze manier geven we de mogelijkheid aan personen uit kansengroepen om werkervaring op te doen.

Enkele diversiteitscijfers uit 2017:

  • 2,45% van onze personeelsleden heeft een handicap of chronische ziekte
  • 22% van onze directieleden zijn vrouwen

Personeelsplan

In 2016 maakten we een nieuw personeelsplan op om onder andere de vooropgestelde afslanking van de Vlaamse Overheid tegen 2019 te bereiken. In 2017 werkten we volop verder aan de implementatie van dit plan. We realiseerden in 2017 ook veel interne mobiliteit door het stappenplan interne mobiliteit steeds correct toe te passen. Van de 13 vacante functies in 2017 vulden we er 10 opnieuw in met eigen personeelsleden en 3 via een externe werving.