Raadgevend Comité

samenwerken
Het Raadgevend Comité brengt vertegenwoordigers uit de hele toeristische sector samen om Toerisme Vlaanderen te adviseren.

De Vlaamse Regering heeft een nieuw Raadgevend Comité (RaCo) aangesteld bij Toerisme Vlaanderen. 14 raadgevers moeten vanuit hun eigen expertise de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen adviseren, en ook waken over de kwaliteit van de dienstverlening en de strategie van het agentschap. Het Raadgevend Comité zal een 5-tal keer per jaar samenkomen.

Toerisme Vlaanderen heeft de opdracht om de toeristische bestemming Vlaanderen te ontwikkelen en internationaal te promoten. Daarnaast moet het agentschap toerisme mogelijk maken voor iedereen, ongeacht welke financiële of andere drempels hij of zij ondervindt. Om die taken te kunnen opnemen in een toerismelandschap dat voortdurend evolueert heeft Toerisme Vlaanderen een goed klankbord nodig.

“Het RaCo is dus voor alle duidelijkheid geen raad van bestuur, Toerisme Vlaanderen heeft trouwens geen raad van bestuur en rapporteert rechtstreeks aan de minister van Toerisme”, zegt administrateur-generaal Peter De Wilde. “Toerisme is een ongelooflijk dynamische materie, en in die context is het bijzonder belangrijk dat we over zeer goede antennes in alle relevante sectoren beschikken. De 14 raadgevers zullen ons elk vanuit hun eigen ervaring en expertise helpen om de vinger aan de pols te houden.  Zij vormen het brede draagvlak dat Toerisme Vlaanderen als dynamische toerisme-organisatie elke dag opnieuw nodig heeft.”

Michel Vandendriessche van Pasar vzw zal het nieuwe RaCo voorzitten. In het RaCo zitten bekende namen uit de brede toeristische sector, maar ook uit andere sectoren zoals transport, cultuur of media. Ze zullen Toerisme Vlaanderen advies verlenen over thema’s zoals marketing, belanghebbendenmanagement of bestemmingsontwikkelingsbeleid. Het RaCo heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Samenstelling Raadgevend Comité Toerisme Vlaanderen:

 • Ann Bal
 • Peter De Wilde
 • Bart De Groote
 • Dieter Dewulf
 • Sophie Dutordoir
 • Arnaud Feist
 • Sara Lammens
 • Michel Moortgat
 • Pascale Naessens
 • Danny Van Assche
 • Steve Van den Kerkhof
 • Jan van der Borg
 • Michel Vandendriessche
 • Kathleen Vermeiren             
 • Carmen Willems