Regelgeving

  • Toerisme Vlaanderen ondersteunt waardevolle toeristische projecten via de verschillende impulsprogramma’s.
  • de kust van Bredene
    Op 1 juli 2018 trad de nieuwe Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten in werking. De wet is een omzetting van de Europese Richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. Het doel van deze nieuwe regelgeving is een betere consumentenbescherming. Door de nieuwe benadering vanuit de Europese Unie valt niet enkel de traditionele reissector onder de regelgeving, maar kunnen de regels soms ook voor logiesuitbaters en toeristische dienstverleners gelden. In dat geval dragen zij dezelfde verantwoordelijkheden als een reisorganisator op vlak van informatieplicht, verzekering tegen onvermogen en bijstand aan de klant. Dit zijn de grote lijnen.