Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK)

C-Mine vespa
Het resultaat van de gezamenlijke inspanningen op Vlaams en provinciaal niveau, samengebracht in de visienota ‘Limburg Investeren in Toerisme’, is dat toerisme werd erkend als economische speerpuntsector in Limburg en een belangrijke plaats kreeg in het SALK-uitvoeringsplan. Zo werden er Vlaamse en provinciale middelen vrijgemaakt voor heel wat toeristische SALK-projecten.

Toerisme Vlaanderen kreeg van de Vlaamse Regering de bijzondere opdracht om een aantal van die projecten te betoelagen met deze SALK-middelen.

Enerzijds gaat het om drie lopende investeringsprojecten, die dankzij de Vlaamse SALK-middelen versneld en met grotere zekerheid uitgevoerd kunnen worden (9 miljoen euro):

 • ‘Avonturenberg’ van de Stad Beringen: ontsluiting / uitbouw van de mijnterril als Avonturenberg op de site be-Mine, met (recre)actieve beleving en een artistieke installatie / landmark (1 miljoen euro);
 • ‘Alden Biesen’ van de Stad Bilzen: ontwerp / realisatie van een belevingsattractie om het toeristisch potentieel te valoriseren (1,7 miljoen euro);
 • ‘Rentmeesterswoning Alden Biesen’ van RMW nv: hotelontwikkeling van de Rentmeesterswoning als erfgoedlogies (6,3 miljoen euro).

Anderzijds gaat het om zes projecten die gedefinieerd werden in de ‘SALK-Business Case Vrijetijdseconomie’, voor de actie ‘Strategische versterking van de toeristische waardeketen door het uitbouwen van thematische product-marktcombinaties met een beleving’ (4 miljoen euro):

 • De projecten ‘De Mijnroute’, ‘De Bosgroenroute’, ‘De Tijdreis’ en ‘De Limburg-pod’ zijn samengevoegd tot het overkoepelende project Cycling Synergy Het project focust op de versterking van de belevingswaarde van het fietsnetwerk in Limburg. Aan Toerisme Limburg is hiervoor  een subsidie van 2,7 miljoen toegekend. 
 • ‘Het Mijnmuseum Beringen’ van de Provincie Limburg - het Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed: toeristische valorisatie van het mijnmuseum en de mijnsite (in- en outdoor) tot een state-of-the-art museum zodat de toeristische attractiewaarde van be-Mine verhoogt (1 miljoen euro);
 • ‘La Biomista – Koen Vanmechelen’ van bvba The Cosmopolitan Chicken: toeristische valorisatie van de mijnsite van Zwartberg (park en directeurswoning) die de thuisbasis zal worden voor de kunstenaar met zijn atelier en Open University of Diversity, en bouw van een landmark van Mario Botta (300 000 euro).

   

Info voor begunstigden

 • Alle informatie die je nodig hebt als begunstigde van een subsidie voor een toeristisch SALK-project, vind je terug in de brochure 'Instructies voor begunstigden' (pdf).
 • Rapportage:
  • Minstens twee maal per jaar vraagt Toerisme Vlaanderen via e-mail een inhoudelijk en financieel voortgangsrapport op.
  • Bij de laatste betalingsaanvraag moet een inhoudelijke eindrapportage gevoegd worden volgens dit model (Word).
 • Uitbetaling subsidie:
  • Bij een betalingsaanvraag moet een uitgavenstaat ingevuld worden volgens dit model (Excel).
  • Voor de verantwoording van personeelskosten heb je het model voor de berekening van de loonkosten (Excel) nodig.
 • Logogebruik:
  Begunstigden dienen de naam en het relevante subsidielogo te vermelden in alle communicatie (kaarten, brochures, artikels, website, uitnodigingen, speeches, werfinrichting, infoborden ...) tijdens en na de realisatie van het project.
  Bekijk de visuele samenvatting met alle richtlijnen bij het gebruik van subsidielogo's
   • Bij communicatiedragers (zowel on- als offline) die gericht zijn op (internationale) bezoekers dienen begunstigden het internationale merklogo van Vlaanderen te gebruiken (leeuw \ Flanders State of the Art).
   • Bij infrastructuur die verbonden is met het gesubsidieerde product dienen begunstigden het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo te gebruiken (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN). Dit geldt voor info- en werfborden en de subsidievlaggen van Toerisme Vlaanderen. Als je een (extra) vlag nodig hebt, kan je die opvragen bij de dienst Impulsprogramma's.
   • Bij corporate communicatie naar Vlamingen (bijvoorbeeld persbericht, uitnodiging, gemeenschappelijke beleidspublicatie, ...) wordt ook het Toerisme Vlaanderen-subsidielogo (leeuw \ TOERISMEVLAANDEREN) gebruikt.
   • Indien de begunstigde samenwerkt met ​meerdere agentschappen/entiteiten binnen de Vlaamse overheid wordt enkel het overkoepelend merklogo gebruikt.
   • Open en download de subsidielogo's in hoge resolutie: