Toerisme voor Allen Decreet

strandschoenen
Toerisme voor Allen werd vroeger 'sociaal toerisme' genoemd. Het wordt georganiseerd met de bedoeling de vakantiedrempel te verlagen door zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om met vakantie te gaan, in het bijzonder jeugd, personen met een handicap en kansarmen.

Een beperkt budget houdt mensen thuis. Het is van groot belang dat de overheid aandacht heeft voor dit gebrek aan vakantieparticipatie. Daartoe werd het beleid 'Toerisme voor Allen' in het leven geroepen. De hoofddoelstelling van het decreet is de vakantiedrempel verlagen zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om op vakantie te gaan. Daarnaast biedt het decreet een kader en nieuwe mogelijkheden aan bestaande instellingen en organisaties van sociaal toerisme.

Lees meer over de werking Toerisme voor Allen en meer specifiek over:

Toerisme Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens en de gegevens van de logies die in een aanvraag tot erkenning en subsidiëring in het kader van het Toerisme voor Allen Decreet verzameld worden. Lees meer over de verwerking van de persoonsgegevens

De werking Toerisme voor Allen vindt zijn oorsprong in:

  • het Decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van « Toerisme voor Allen »
  • het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen » van 28 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 24 juni 2005 en 18 april 2008.
  • het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van ondersteuningspunten in het kader van « Toerisme voor Allen » van 28 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 18 april 2008.
  • het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verenigingen in het kader van « Toerisme voor Allen » van 28 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 18 april 2008.

 

Subsidie-oproep

Toerisme Vlaanderen organiseert jaarlijks een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen. Toerisme Vlaanderen investeert op deze manier in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven, dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van talrijke verblijvers. Alle erkende en principieel erkende jeugdverblijven kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen.

Naar de Toerisme voor Allen subsidieoproep.