Veranderingstraject sociaal toerisme

Veranderingstraject sociaal toerisme
Op basis van de afgelegde weg met de sector en de beleidsnota van minister Ben Weyts voor de periode 2014-2019, wordt onderzocht hoe het sociaal toerisme de vruchten kan plukken van de investeringsplannen van de afgelopen jaren en hoe bijkomende drempels kunnen aangepakt worden. We werken instrumenten uit om het basisrecht voor vakantie voor iedereen te bewerkstelligen.