Relance-oproepen

In het kader van het relancebeleid - dat een doelgerichte herstart van de toeristische sector na de coronacrisis wil ondersteunen - lanceerde Toerisme Vlaanderen in 2022 een aantal thematische relance-oproepen.
Toekomstige subsidies

Jouw contactpersoon

5 thematische relance-oproepen

Na eerdere inspanningen in 2021, zoals het Vlaams Stimulusprogramma en Flanders Is A Festival, blijven we ook in 2022 inzetten op de relance. Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir wil met haar relancebeleid een doelgerichte herstart voor de toeristische sector, met een verhoogde inzet en nieuwe impulsen. Nooit eerder werden zoveel middelen in zo’n korte tijd ingezet op toerisme.

Toerisme Vlaanderen lanceerde op 15 maart 2022 officieel de eerste 2 thematische oproepen in het kader van het relancebeleid van Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir:

 • Relance-oproep voor Bierbeleving met focus op kwalitatieve bezoekersbelevingen bij brouwerijen;  
 • Relance-oproep voor Recreatief en Sportief fietsen met focus op belevingselementen en multifunctionele servicepunten langs de 9 icoonfietsroutes en 22 ‘Cycling in Flanders’ routes.

De deadline voor die oproepen is op 15 mei 2022 verlopen.

Op 25 april 2022 werden nog eens 3 bijkomende relance-oproepen gelanceerd:  

 • Relance-oproep voor Natuur met de focus op belevingsvolle pleisterplaatsen en multifunctionele servicepunten voor wandelen, het inrichten van onthaalpunten bij de boer en het ontwikkelen van recreatieve vaarroutes.
 • Relance-oproep voor Vlaamse Meesters met focus op nieuwe bezoekersbelevingen en op tentoonstellingen en evenementen.
 • Relance-oproep voor Culinaire belevingen met focus op belevingsprojecten rond volgende typische Vlaamse producten: witloof, witte asperge, grijze Noordzeegarnaal, praline/chocolade, Brusselse wafel, Belgische frieten, Belgische kazen, speculaas, appel, peer, cuberdon en Limburgse vlaai.

De deadline voor die oproepen is op 25 juni 2022 verlopen. 

De oproepen in het kort

 • Er werden in totaal 152 aanvragen ingediend. 
 • De aanvragers werden allen uitgenodigd voor een pitchmoment. Ze kregen de kans om hun project middels een korte presentatie aan het beoordelingsteam voor te stellen. 
 • De aanvragen werden beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria. De totaal haalbare score bedroeg 210 punten (220 voor de oproep rond natuur). Daarbij werd beoordeeld in welke mate de projecten binnen vooropgestelde thema’s passen. Er werd naar de bijdrage aan de maatregelen en doelstellingen van de oproepen gekeken. Ook de haalbaarheid van de projecten werd onder de loep genomen. De projecten werden gerangschikt naar behaalde score. 
 • Finaal komen 80 steunaanvragers voor een totaal bedrag van 18 529 662 miljoen euro aan steun in aanmerking. 
Begunstigden Relance-oproep 2022

Kennisgeving

Toerisme Vlaanderen brengt aanvragers via een kennisgevingsbrief op de hoogte van de toekenning of weigering van steun. Aanvragers die steun toegekend krijgen, ontvangen bij de brief een handleiding voor begunstigden. Je ontvangt de brief en de handleiding via e-mail. 

Toekenning en uitbetaling steun

In totaal werden 80 aanvragen goedgekeurd. Die aanvragers ontvangen een kennisgevingsbrief met het bedrag van de toegekende steun. Het voorschot van 30% zal binnen 2 maanden na kennisgeving gestort worden. 

Nadat het voorschot van 30% volledig verantwoord is, kan je een of meerdere betalingsaanvragen, vergezeld van de nodige verantwoordingsstukken (facturen, betalingsbewijzen), via het digitaal subsidieloket indienen voor uitbetaling van (een schijf van) het saldo van de subsidie. 

Elke kost moet je verantwoorden aan de hand van een factuur en bijbehorend betalingsbewijs (rekeninguittreksel bank of print digitaal betalingsbewijs). Personeelskosten kunnen enkel verantwoord worden aan de hand van de individuele jaarrekening. Verzamel alle verantwoordingsstukken en lijst ze chronologisch op in het model uitgavenstaat volgens factuurdatum.  

Model uitgavenstaat relanceprojecten

De laatste schijf van het subsidiebedrag (10%) wordt pas uitbetaald na de controle op de naleving van de toegankelijkheidsnormen (eindcontrole toegankelijkheid) en van de voorwaarden die werden gesteld in het subsidiebesluit en de ondertekende samenwerkingsovereenkomst. 

Communicatie

Elk relanceproject dient:  

 • Toerisme Vlaanderen voorafgaand en tijdig op de hoogte te brengen van officiële communicatiemomenten over (de voortgang van) het relanceproject;  
 • Toerisme Vlaanderen voorafgaand en tijdig op de hoogte te brengen van openingsmomenten;
 • Toerisme Vlaanderen uit te nodigen op openingsmomenten;
 • De ondersteuning door Toerisme Vlaanderen voor de realisatie van het relanceproject te vermelden in alle communicatie over het relanceproject.
  Gebruik hierbij het logo van Toerisme Vlaanderen. Logo's kun je hier downloaden of opvragen bij je projectcoach. 
logo TV subsidies

Rapportage

Halfjaarlijks rapporteer je over de voortgang van de realisatie van het relanceproject: telkens ten laatste tegen 1 mei en tegen 1 november. De rapportage wordt via het digitaal subsidieloket ingediend. 

Aan elke halfjaarlijkse rapportage wordt steeds een overlegmoment met de projectcoaches gekoppeld.  

De inhoudelijke en financiële eindrapportage gebeurt volgens een specifiek sjabloon en wordt na de realisatie van het project ingestuurd. Je kan de vragen hier al eens bekijken. Let wel op: dit is geen geldig rapportageformulier.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen werden reeds opgenomen in een aparte FAQ. Vind je het antwoord op jouw vraag niet terug in dit overzicht? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Contact

Heb je nog vragen of kan je nog coaching gebruiken bij het uitwerken van je project, aarzel dan niet om ons te contacteren via relance@toerismevlaanderen.be